2023-01-24

SDR erbjuder digital fortbildning för professionella

Sara Schöldt är bland de som arbetar med föreläsningsserien. Foto: Olivia Renner Balkstam

Sveriges Dövas Riksförbund genomförde sin första digitala föreläsningsserie år 2021-2022. Då var temat audism och flera olika experter föreläste. 2023 följde man upp med en ny föreläsningsserie, denna gång på temat minoritetsstress. Båda föreläsningsserierna har varit på svenskt teckenspråk och riktat sig till föreningsaktiva, medlemmar, professionella inom dövrelaterade verksamheter och andra intresserade. Nu följer SDR upp med en fortbildning den 18-19 mars som riktar sig till de som möter döva i sitt arbete: “Döva som minoritet – kulturella aspekter på hälsa och bemötande”. DT har träffat Sara Schöldt, som är bland de som arbetar med föreläsningsserien. 
 
Varför ordnar ni en fortbildning för professionella? 
– Fortbildningen har erbjudits tidigare på nästan samma sätt, under den senaste nationella föreläsningsserien som pågick under våren 2023. Syftet var då att man ville ge möjligheten till döva som grupp att ta del av informationen. Vi pratade om huruvida vi skulle ta in tolk eller inte, men landade i att vi då bara ville erbjuda den till döva. Det är sällan som döva får ta del av högkvalitativa föreläsningar på sitt språk. Under tiden blev vi kontaktade av hörande som till exempel arbetade med döva som undrade varför vi inte hade ordnat tolkning till talad svenska. Vi förklarade då hur vi hade tänkt och informerade om att de i så fall kan boka egen tolk. Vi såg att det fanns en vilja och det har vi tagit med i våra interna diskussioner. Det ledde till idén om att ordna en fortbildning som riktar sig till hörande istället. Det är samma föreläsningar som sist, men den här gången har vi ordnat tolk. Syftet är att de ska kunna känna sig stärkta och få ökad kunskap i sitt yrke där de möter eller kan komma att möta döva.  
 
Vilka ingår i målgruppen? 
Målgruppen är alltifrån de som möter döva varje dag i sitt yrke till den som möter döva mer sällan, till exempel en biståndshandläggare i en kommun. Syftet är att ge den målgruppen en chans att få mer kunskap och känna sig mer trygg i sitt bemötande av döva. Att få kunskap om de hinder som döva möter i samhället kan vara nyttigt. Många känner inte till begrepp som till exempel minoritetsstress och språkdeprivation. 
 
Skiljer den sig på något sätt från den tidigare föreläsningsserien utöver det du redan nämnt? 
Fortbildningen blir förlagd på dagtid. Detta för att underlätta för målgruppen att kunna delta på sin arbetstid. Vi hoppas att det leder till att så många som möjligt kan delta.

 

OLIVIA RENNER BALKSTAM
olivia.r.balkstam@dovastidning.se

Uppdaterad: 2024-01-24

Publicerad: 2023-01-24