2015-05-06

SDR är besviket efter besked om försenad tolkutredning

Sveriges Dövas Förbund är besviket över att Socialdepartementet inte kommer ge något förslag om tolktjänsteutredningen som utlovat den 29 maj 2015 då arbetet har förskjutits. “SDR ser det som mycket allvarligt och menar att tolktjänsten har utretts på gång på gång samt att det redan tagit för lång tid”, skriver SDR i ett pressmeddelande

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2015-05-06