2013-12-03

SDI: Vi har inte mörklagt

MONTAGE: TOMAS LAGERGREN||

Expressen kom med nya uppgifter om idrottsläraren, som hade uppdrag inom SDI.

I somras ägde Deaflympics rum i Bulgarien. Idrottsläraren, som hade en ledande befattning inom Svenska Dövidrottsförbundet (SDI), skulle ha muntligen sextrakasserat en svensk Deaflympics-deltagare. I går rapporterade Expressen att förbundet hade mörklagt den uppgiften för tidningen. SDI tillbakavisar anklagelsen. 

Först meddelade SDI Expressen att de sexuella trakasserier som före detta elever utsatts för, bara skedde på idrottslärarens arbetsplats, inte i förbundets dövidrottsverksamhet. I oktober svarade den svenska truppen på SDI:s webbenkät om hur de tyckte att Deaflympics hade fungerat. Svaren var anonyma. Ett av dem löd: “Tyvärr så finns det en person (namn på gymnastikläraren), som jag tycker ska avgå, fick många kommentarer som var sexistiskt lagda och det var INTE ok!!!!”. SDI:s styrelse tog del av enkäten under sitt möte den 25 oktober.
Vilseledande, ansåg Expressen, som också fått ta del av enkäten.

SDI menade att de inte hade mörklagt uppgiften för Expressen. Ingen ur den svenska truppen hade under och efter Deaflympics trätt fram och berättat om hur denne blivit sexuellt traksserad av ledaren. Svaren var anonyma. Den 1 november samlades styrelsen, i vilken idrottsläraren satt, för förbundsstämman. De övriga i styrelsen framförde att de uppgifter som de fått om hur han sextrakasserat elever i många år, och om det anonyma enkätsvaret, var allvarliga och att han därför måste lämna sitt uppdrag. Den 2 november ägde styrelsevalet rum. Läraren i fråga blev inte omvald.
   I går meddelade SDI att lärarens resterande uppdrag inom förbundet ska upphöra med omedelbar verkan. Förbundet startar en intern utredning för att ta reda på om aktiva, ledare och föreningsmedlemmar har blivit utsatta för sexuella handlingar i förbundets verksamhet. Idrottsläraren i fråga sade via sin advokat till Expressen att han inte hade gjort sig skyldig till sexistiska kränkningar eller kommentarer. Han tonade ner sin roll under Deaflympics. “Han var inte ens där hela tiden … Då han var där vistades han i princip inte med deltagarna utan var med andra personer på annat håll”, skrev hans advokat i ett svar till Expressen.

I dagens Expressen framträder ytterligare 21 före detta elever och berättar om sin version. I lördagens Expressen hade tidningen intervjuat 15. Klas Mattson-Djos, som gick på Manillaskolan under 1990-talet, berättade att inte bara tjejer utan också killar hade fått genomgå underklädeskontrollen. Eleverna fick för idrottsläraren inte ha underkläder på sig. Dövas Tidning rapporterade i lördags att även killar blivit utsatta. Klas Mattsson-Djos sade till Expressen:
– Han var mest på tjejerna, men även pojkarna, han sprang ofta in i duschen och babblade om olika regler. Vi blev också tvingade att duscha tillsammans med tjejerna bara för att vi pojkar busat lite med tjejerna.


Har du varit elev på någon dövskola och som har upplevt sexuella trakasserier från någon lärare, och vill berätta om dem i Dövas Tidning? 
Vi garanterar anonymitet.


Mejla redaktionen@dovastidning.se

 

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2013-12-03