2015-05-12

SDI:s första kvinnliga ordförande någonsin

||

Mona Riis ny SDI-ordförande

Mona Riis är Svenska Dövidrottsförbundets nya ordförande. Unikt är att hon är SDI:s första kvinnliga ordförande någonsin sedan förbundet bildades för 102 år sedan. 

Grattis till ordförandeskapet på SDI, hur känns det att vara SDI:s första kvinnliga ordförande?
  – Det är historiskt och därför känns det hedrande att jag blev vald som den första kvinnliga ordförande någonsin. Vid en tidigare valberedning år 2003 blev jag tillfrågad om jag ville sitta i SDI-styrelsen. Då frågade jag dem av vilken anledning de ville ha mig. Då fick jag till svar det var brist på kvinnor i styrelsen och de ville välja mig eftersom jag var kvinna. Då tackade jag nej eftersom jag inte tyckte om svaret. Väljer man mig bara för att jag är kvinna och inte för min kompetens?
År 2007 fick jag frågan igen och då nämndes inte min könstillhörighet, utan endast min kompetens och därför tackade jag ja. Åtta år senare blev jag vald som ordförande och denna gång för mina kunskaper och erfarenheter inom SDI, inte för att jag är kvinna. Men samtidigt är det självklart att det är dags för en kvinnlig ordförande efter 102 år! Det är viktigt med kvinnliga förebilder också inom dövidrotten. Jag hoppas att jag kommer att göra ett bra jobb framöver.

Vad vill du göra för SDI?
  – Jag vill se en bättre status hos Deaflympicsarbetet i Sverige, alltså att Riksidrottförbundet (RF) jämställer Deaflympics med deras OS och Paralympics. Jag vill tillsammans med styrelsen arbeta för att utveckla sponsorarbetet samt att arbeta för breddidrottens framgång inom dövidrotten. Skol-SM är SDI:s viktigaste arbete tillsammans med elitidrotten och dessa ska bevaras och utvecklas. Nu är jag vald på 2 år och det kommer att bli spännande. Förhoppningsvis kommer jag om två år att ha utvecklat SDI ytterligare.

Uppdaterad: 2021-01-28

Publicerad: 2015-05-12