2022-03-24

SDF: Dags för en döv rektor

SDF och familjeklubben Snoken gjorde ett uttalande på både svenskt teckenspråk och svenska.

Nu söker Manillaskolan en ny rektor. Därför har Stockholms Dövas Förening (SDF) och familjeklubben Snoken utgett ett uttalande, ”Döv rektor NU!”. Utdrag ur uttalandet:

“Dövskolor har funnits i Sverige i över 200 år men aldrig hittills har någon döv person fått rektorsposten. I 100 procent av fallen så har hörande personer fått tjänsterna genom dessa två hundra år. Det är dags för en döv rektor nu! /…/ En döv teckenspråkig rektor skulle vara en garanti för att den teckenspråkiga miljön upprätthålls och samtidigt vara en viktig förebild för specialskolans elever. Det är dessa elever som ska vidareutbilda sig och söka sig ut i arbetslivet med stark självkänsla.”

Uttalandet är riktat till Specialpedagogiska Skolmyndigheten, som driver fem regionala specialskolor för elever som är döva eller har hörselnedsättning. Manillaskolan är en av dem.

SDF uppmanar även döva att söka rektorstjänsten.

REDAKTIONEN
redaktionen@dovastidning.se


1988: Deaf President Now-proteströrelse i USA

Det är inte första gången krav på en döv rektor framförs. Ett exempel är den världsberömda Deaf President Now (Döv rektor nu på svenska)-proteströrelsen. Bakgrunden var att Gallaudet-universitetet i Washington DC hade beslutat att anställa en hörande rektor. Ett stort antal studenter protesterade i mars 1988. Så här skrev SDR-Kontakt (nuv. Dövas Tidning) om studentrevolten:


Studenterna revolterar vid Gallaudet

Det har varit revolt på Gallau­det Universitet i Washington, världens enda universitet för döva. Det är Amerikas döva ungdomar som gjort uppror och det har hörts över hela landet.

– I början av mars gick de ut i vild strejk och stängde sin skola. De har marscherat genom huvud­stadens gator, förbi kongressen och Vita huset i protest mot den nya rektorn som var hörande och inte ens kunde teckenspråket, säger DN:s korrespondent Klas Bergman.

Under skolans 124-åriga his­toria har rektorn alltid varit höran­de. Tre personer var föreslagna till den nya rektorstjänsten och av dem var två döva. Skolans styrelse har en hörande ordförande som inte kan teckenspråket och han valde den hörande kandidaten.

Då gjorde de 2 500 studenterna uppror. De kände sig förnedrade och gick ut i en strejk och de fick lärarnas stöd.

Deras strejk blev en riksdags­nyhet och en sympativåg slog över landet som var så stark att skolans styrelse tvingades till reträtt och drog tillbaka utnämningen, säger DN:s korrespondent.

De döva studenterna nöjde sig inte med detta. De har även krävt styrelseordförandens avgång och att majoriteten av styrelsen skall be­stå av döva.

Trots att den föreslagna rek­torn avgått fortsatte de döva studenterna strejken. De marscherade till kongressen, för att söka stöd för sina krav.

Gary Olsen, ordförande i Natio­nal Association of the Deaf (NAD) motsvarande Dövas Riksförbund, säger till DN:s korrespondent att det inte är ett lokalt skolproblem, utan en fråga som berör alla döva. Genom åren har Gallaudet varit hoppets symbol för oss, och vad som händer där får återverkningar bland döva i hela landet.

Presidentkandidaterna Jesse Jackson och Paul Simon har ut­talat sitt stöd för studenternas krav och de planerar att ta upp det i kongressen.

Strejken vid Gallaudet har gjort USA:s döva medvetna. Det har uppmanat dem till handling om de dövas rättigheter och de hoppas få stöd från hela världen.

– Vi kommer att vinna, säger Daniella Josberg, svensk elev på skolan till Dagens Nyheter.

Styrelsen har nu ändrat sig och föreslagit den döve psykologilära­ren King Jordan till rektorstjän­sten.

LENNART TJÄRNSTRÖM

(Ur SDR-Kontakt nummer 4 1988)

Uppdaterad: 2022-03-24

Publicerad: 2022-03-24