DTW-2022 Såväl äldre och otidsenliga begrepp som modernare begrepp