2019-12-04

Samtliga visningar av Frost 2 ska textas på bio

||

Länge har döva känt sig frustrerade över att inte kunna njuta av dubbade familjefilmer på bio tillsammans med sina hörande barn eller barnbarn. Frost 2 har premiär på juldagen. Elsa Brunemalm, döv förälder, blev förbannad när hon först såg att den skulle vara otextad. Senare fick hon en glad nyhet: Disney har gått med på att texta den, vilket är ovanligt.

Många döva föräldrar som har hörande barn eller barnbarn känner igen sig i den här situationen:

Ska jag se en otextad familjefilm som är dubbad till svenskt tal på bio tillsammans med mitt barn?

eller

Ska jag se en textad familjefilm som är på engelskt tal? Men mitt barn är ju för litet för att kunna förstå engelska.

De flesta döva föräldrar väljer det förstnämnda alternativet: barnet kommer i första hand. Men då är det svårt att njuta av filmen tillsammans och diskutera efteråt.

En av de föräldrar som är trötta på det är Elsa Brunemalm. Hon har två hörande barn, och såg fram emot att se Frost 2 tillsammans med äldsta barnet, Loke, på juldagen. Men så fann hon att den var endast på svenskt tal. Hon blev upprörd. Därför bestämde hon sig för att kontakta både Disney och Filmstaden.

Disney svarade att de skulle undersöka om de kunde texta den dubbade bioversionen av Frost 2. Om den inte var textad på bio så hoppades de att hon och barnen kunde njuta av hemmaversionen istället, som hade både svenskt tal och text. Elsa blev förbannad. Hur kunde de utesluta cirka en miljon hörselskadade och döva svenskar? Hon tog upp saken på Facebook: andra döva, som har hörande barn eller barnbarn, instämde i kritiken.

Filmstaden förklarade att det var upp till distributören att texta dubbade familjefilmer eller inte.

I övrigt är alla svensktalande filmer textade hos Filmstaden efter en policyändring 2014 (läs mer här. Tidigare hette biografkedjan SF Bio, nu Filmstaden efter ett ägarbyte).

En tid senare fick Elsa en glädjande nyhet av Filmstaden. Samtliga dubbade visningar av Frost 2 ska vara textade. Så fort hon fick reda på det, köpte hon biljetter till premiärdagen. Hon lade upp nyheten på Facebook. Andra döva föräldrar och far-/morföräldrar jublade. Elsa vill också understryka att även döva som t.ex. har hörande syskonbarn eller fadderbarn gläds åt nyheten.

DTW19 Elsa Brunemalm med sonen Loke

Elsa Brunemalm med sonen Loke. FOTO: PRIVAT

Caroline Hellström, pr-ansvarig hos Filmstaden, säger till DT att de är väldigt glada över att Disney valt att texta den dubbade bioversionen av Frost 2. Hon uppger att om en film har text så ska den alltid visas med text hos dem.

Att Disney valt att texta den dubbade versionen av Frost 2 är ett ovanligt drag. Nu visas exempelvis en av deras produktioner, Toy Story 4*, på bio. Den är endast på svenskt tal.

Samma mönster kan ses hos andra produktionsbolag när det gäller dubbade familjefilmer. Ett exempel är att Förfärliga snömannen från Universal Studios (just nu en av de populäraste filmerna hos Filmstaden) är endast på svenskt tal.

DT har upprepade gånger frågat Disney om de från och med nu alltid kommer att texta sina dubbade familjefilmer för landets biografer, inte bara Frost 2. De vill inte svara på frågan.

Sveriges Dövas Riksförbunds (SDR) om Disneys beslut att texta Frost 2: SDR som har arbetat med denna fråga sedan länge tycker att det är ett glädjande besked. Det visar att det är fullt möjligt – bara viljan och förståelsen finns. Förbundet förväntar sig att Disney nu tar steget fullt ut och erbjuder versioner av alla sina svenskdubbade filmer med svensk textning.

*Toy Story 4 är en produktion av Disneyägda Pixar

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-03-02

Publicerad: 2019-12-04