2015-09-02

SPSM erbjuder samtalstöd till f d elever

||

Hjälpen erbjuds under hösten.

Efter att det uppdagats att elever upplevt trakasserier och kränkningar av olika slag i specialskolan pågått under lång tid, genomförde Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) utredningar och sedan sattes åtgärder in. Nu kommer en ny åtgärd som SPSM som genomför under hösten: de erbjuder proffessionellt samtalstöd även till före detta elever. DT har fått tag på Christer Fleur, SPSM:s kontaktperson i dessa frågor.

Varför erbjuder ni nu stöd till f d elever gällande trakasserier eller kränkningar i specialskolan?
– Bakgrunden är de berättelser från före detta elever som media rapporterade om i december 2013 och att några hörde av sig till myndigheten och berättade om sina upplevelser. Stödet riktar sig till alla före detta elever som upplevt kränkningar i specialskolan. Vi vet att kränkningar kan skada självkänslan och leda till att man mår psykiskt dåligt långt efteråt, om man inte får hjälp. Därför erbjuder vi nu stöd till dem som lämnat våra skolor.

Stödet erbjuds under hösten. Hur kommer ni genomföra stödet? På plats, eller på distans?
– Den som vill ha samtalsstöd kan ta kontakt via texttelefon, bildtelefon, taltelefon, mobil eller e-post. Den som kommer att svara heter Lea Strandberg. Hon är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut och är anställd vid Dövpsykiatriska mottagningen i Region Örebro län. Lea har mångårig erfarenhet av att arbeta med teckenspråkiga personer, som varit utsatta för olika trauman, både barn och vuxna. Hon har kontakter med andra professionella runt om i landet, med liknande erfarenheter. Hon bedömer vem som kan ge rätt stöd. Det kan vara hon själv eller någon annan. Stödet ges på plats eller på distans utifrån det behov den som vill ha stöd har.

De elever som går nu inom SPSM:s skolor, får de hjälp av elevhälsan, eller erbjuder ni också dem professionell hjälp utifrån?
– Det är skolans ansvar att ge stöd till sina elever. Om vi har elever idag som mår dåligt på grund av kränkningar är det i första hand elevhälsan som ger stöd. Om det skulle vara så att skolans stöd inte räcker till, kan vi hjälpa till så att eleven får det stöd han eller hon behöver av till exempel barn- och ungdomspsykiatrin.

Om behovet visar sig vara stort, kommer ni förlänga stödet till dessa elever (dvs. inte endast erbjuder stöd året ut)?
– I november planerar vi att göra en avstämning tillsammans med arbetsgruppen (där b.la. representanter från Sveriges Dövas Riksförbund, Hörselskadades Riksförbund och Förbundet Sveriges Dövblinda ingår), som varit med och utformat stödet. Då ser vi hur efterfrågat stödet är och avgör om erbjudandet ska förlängas efter årsskiftet.

Mer information om samtalsstödet hittar du på SPSM:s hemsida.

Uppdaterad: 2021-01-28

Publicerad: 2015-09-02