2021-08-17

Så var skolåret 2020 för SPSM

Betydligt fler elever hade gymnasiebehörighet 2020 än året före. FOTO: SHUTTERSTOCK

Så många elever har de fem regionala specialskolorna för döva och hörselskadade haft. Så har det gått för avgångseleverna. Så har pandemin påverkat teckenspråksutbildningen för vissa föräldrar. Här summerar DT Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) 2020. 

Ifjol hade de fem regionala specialskolorna 410 elever, något fler än året före (406). DT har frågat rektor för respektive skola om antalet elever år 2016 och 2020 och kortfattat citerat ur deras förklaring till utvecklingen:

Östervångsskolan, Lund
75 elever (2016) 117 elever (2020) 

Förklaring av rektor Ann Holmström:  

2016 flyttade Östervångsskolan till sina nuvarande lokaler. Därefter ökade antalet elever. Det är fler yngre elever som börjar på skolan. ”Det är positivt att eleverna börjar här på lågstadiet, vi ser att om vår målgrupp får tidig teckenspråkig undervisning så når de målen i högre grad”, skriver hon.


Vänerskolan, Vänersborg 
57 elever (2016) 61 elever (2020) 

Förklaring av rektor Jonas Sandkvist: 

”Vi har en bra verksamhet med professionella, duktiga och engagerade medarbetare som bidrar till en god stämning på skolan och bra kvalitet i verksamheten. Det gör att elever söker sig till oss” skriver han.


Birgittaskolan, Örebro
151 elever  (2016) 161 elever (2020)

Förklaring av rektor Roger Holmström:

”Vi kan inte fullt förklara varför elevtalsökningen har skett, men personligen gissar jag att vår storlek lockar en hel del. Att man kan komma till en skola där man i sin funktionsnedsättning är helt vanlig, här är det inget som sticker ut att man har en hörapparat, ett CI eller att man använder teckenspråk”, skriver han. Prognosen till hösten är cirka 175 elever.


Manillaskolan, Stockholm  
81 elever (2016) 76 elever (2020) 

Förklaring av biträdande enhetschef Torun Persson: 

Det är små förändringar varje år som kan slå lite olika från år till år. De senaste åren har Manillaskolan inte haft samma inströmning av nyanlända elever. ”Det finns också en flyttning fram och tillbaka mellan Manillaskolan och Alviksskolan där vårdnadshavare ibland tvekar kring vilken skolform som är bäst för eleverna”, skriver hon.


Kristinaskolan, Härnösand  
34 elever (2016)  30 elever (2020) 

Förklaring av rektor Margareta Wikman:

2016 hade skolan ett ökat antal nyanlända elever, som senare vid kommunplacering för familjer flyttade till andra orter/annan specialskola. En stor avgångsklass slutade också under perioden 2016-2020. Kristinaskolan, som har störst geografiskt upptagningsområde, är den regionala specialskola som har flest deltidselever, runt 40 stycken.


58% av avgångseleverna hade behörighet till gymnasiet, vilket var betydligt högre än året innan (35%). SPSM skriver i sin årsredovisning 2020 att det är för tidigt att fastslå om det är ett trendbrott. “Rektorerna ser dock flera möjliga bidragande faktorer: tydligare styrning, fokus på kunskapsuppdraget och bättre kontroll på elevers resultat”, skriver SPSM.


Fjärrundervisning i svenskt teckenspråk har vuxit i popularitet: från 50 elever 2018 till 117 elever 2020. Det rör sig om elever som är döva eller har hörselnedsättning samt för elever som har syskon eller föräldrar som är döva eller har hörselnedsättning.


SPSM har också ansvar för att fördela bidrag till utbildningsanordnare för Teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF). Pandemin har påverkat TUFF avsevärt. Ifjol var det 309 föräldrar som studerade totalt 7.559 timmar förra året. Det var betydligt mindre än året innan: 433 föräldrar och 11.808 timmar. Alla anordnare erbjuder distansundervisning. Dan Agnarson på SPSM skriver att det är få föräldrar som är intresserade av distansundervisning eftersom många tycker att det är svårt att ta till sig teckenspråk på distans. Föräldrarna förlorar också den värdefulla sociala interaktionen med andra föräldrar, och möjligheten att använda barntillsyn i samband med man läser TUFF saknas. 

Från och med i år finns det sex anordnare (tidigare fem): Härnösands folkhögskola, Västanviks folkhögskola, Önnestads folkhögskola, Stiftelsen Väddö och Södertörns folkhögskolor, DHB Västra och Teckenspråksakademien (NY).


NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2022-02-08

Publicerad: 2021-08-17