2014-11-24

Så tillgängliga är tolkcentralerna

||

DT har kollat vilka kontaktvägar landets tolkcentraler har när man vill beställa tolk och om de verkligen svarar i bildtelefonen.
Ja betyder att de har kunnat svara och ett överstruket Ja att de inte kunnat svara fast de har bildtelefon.

tillgänglighetskoll

DT UNDRAR: Hur tycker du att kommunikationen med din tolkcentral fungerar?

Mejla oss på: redaktionen@dovastidning.se

 

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2014-11-24