2020-04-06

Så påverkas döva i coronakrisens Sverige

||

Döva som bor på äldreboendena, Lindängelund i Malmö och Åkerhus i Göteborg, kan teckna med anhöriga genom fönstret. Personerna på bilden har inget med notisen (här nedan) att göra.FOTO: SHUTTERSTOCK

Äldre tecknar genom fönstret
Den 1 april infördes besöksförbud på landets äldreboenden. DT tog kontakt med två vårdboenden med teckenspråksinriktning. På Lindängelund i Malmö har nya surfplattor köpts in för att äldre ska kunna videochatta med anhöriga. Alla boende, såväl döva som hörande, kan också prata med anhöriga och vänner genom fönstret då hela boendet ligger på markplan.
“Hyresgästerna på Åkerhus (i Göteborg) använder sig av Facetime eller Skype i kontakt med sina anhöriga. Det har varit några anhöriga som kommit förbi och pratat genom fönstret. Detta gäller såväl döva som hörande på vårt äldreboende”, berättar Birgitta Elm, enhetschef.


Färre och inställda tolkuppdrag ute på fältet – ökad distanstolkning
Tolkcentralen i Region Stockholm uppger att sedan mars har många tolkuppdrag avbokats och att det inte kommer in så många nya beställningar. “Tolkcentralen har inte svårt att tillsätta tolk. Våra tolkbolag har en fantastisk servic”, säger Marianne Risberg, verksamhetschef. All tolkning inom hälso- och sjukvård utförs på distans för samtliga tolkanvändare med undantag för personer med dövblindhet efter direktiv från regionen. Detta i ett led att minska smittospridningen. Tolkbolaget och vårdgivaren har dialog inför varje tolkuppdrag hur distanstolkningen ska lösas.

DT frågar Karolina Glifford som är ordförande för Talför (Tolkcentralernas arbetsledarförening) hur det ser ut på landets tolkcentraler. Hon svarar att hon inte kan uttala sig för andra tolkcentraler utom sin egen tolkcentral i Region Jönköping som hon är enhetschef för. Hos hennes tolkcentral är det också färre tolkuppdrag. Förbeställd distanstolkning kan också lösas för att minska smittospridningen.

Bildtelefoni.net, en tjänst där teckenspråkstolkar förmedlar telefonsamtal, ser en kraftig ökning av samtalsvolymen. Den ökade med drygt 20 procent under mars månad jämfört med samma tid förra året. Enstaka dagar var det högre än 20 procent, framförallt i mitten av mars månad då mycket skedde i samhället, uppger kundtjänsten.


Nytt: livesända gudstjänster
Svenska kyrkan tar till nya grepp. Stiften, där teckenspråkiga medarbetare jobbar, turas om att utge inspelade andakter på svenskt
teckenspråk på Facebook varje vecka. Vidare ska Lunds stift livesända sin gudstjänst på teckenspråk för första gången. De gör det på annandag påsk i Lunds domkyrka, berättar prästen Beata Sandell för DT. Prästen Johan S Wisser uppger att hans stift Västerås har erbjudit sig att hjälpa till med att handla mat och medicin till äldre, riskgrupper och personer i karantän. Det gäller såväl döva som hörande. Frikyrkan Immanuelskyrkan i Örebro livesänder sin gudstjänst med tolk på söndagar.


Frivilliga hjälper riskgrupper
Stockholms Dövas Förening (SDF) har skapat ett nätverk av frivilliga som hjälper till med att handla mat och medicin, eller med andra ärenden, för äldre, riskgrupper och personer som sitter i karantän. Henrik Sundqvist, kanslichef för SDF, berättar att föreningen har fått 22 intresseanmälningar. Frivilliga bor utspridda i Storstockholm. “Det gläder oss som förening att vi genom dem har möjlighet att bistå med stöd och hjälp”, säger Henrik Sundqvist. Hittills har det varit ett par uppdrag. Återkommande uppdrag kan också bli aktuella. Föreningens kansli erbjuder även telefontider för personer som vill ställa frågor eller bara prata.


Dövas dag i annan skepnad
Dövas Förening i Örebro arrangerar årets Dövas dag den 18-20 september. Arrangören meddelade i mars att upplägget kommer att göras om i grunden. Aktiviteterna, lokalerna och banketten har avbokats. Istället planeras ett digitalt Dövas dag för alla, där några kan vara på plats, och andra följer evenemanget digitalt. Det är ett helt nytt sätt att fira Dövas dag på. Aldrig i historien har arrangemanget skett på distans. Men upplägget kan dock komma att ändras beroende på Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Alla som redan köpt biljetter ska få sina pengar tillbaka, meddelade dövföreningen.


Inställda arrangemang överallt
Under mars månad har en rad arrangemang blivit inställda i hela Sverige. Det har skett både före och efter regeringens beslut att förbjuda folksamlingar på mer än 50 personer. Exempelvis har flera dövföreningar fått skjuta upp sina årsmöten. Riksteaterns Tyst Teaters 50-årsjubileum har också blivit uppskjutet från den 25 april till den 20-21 november. Turnén för Buhu och stank, en ny föreställning, är inställd. Men pjäsen ska ändå sättas upp digitalt. Svenska Dövidrottsförbundet har också fått ställa in flera SM, t.ex. badminton och bowling.


Brister i samhällsinformationen
SDR skickade ett öppet brev till regeringen, SVT och ansvariga myndigheter i början av mars. Förbundet kritiserade deras insatser på svenskt teckenspråk för att nå döva medborgare/tittare. Efter det var en rad pressträffar och tv-sändningar teckenspråkstolkade. SDR uppger att de ska följa upp deras insatser och se vilka rutiner de har för kommande samhällskriser. SDR ska även följa upp ökad distanstolkning, t.ex. inom hälso- och sjukvård. Här slås vikten av säker vård. Språkrådet ska kartlägga coronarelaterad samhällsinformation på nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk. Tomas Hedberg vid Språkrådet säger att brister identifierats.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-03-01

Publicerad: 2020-04-06