2012-01-13

Så jobbar TV4 med sina teckenspråkstolkade program

FOTO: PETTER KARLBERG/TV4||

Även SVT ska börja teckenspråkstolka.

TV4 har, till mångas glädje, börjat teckenspråkstolka ett antal program. Nu är deras tolkverksamhet en del av ett pilotprojekt. Även SVT ska börja teckenspråkstolka Uppdrag Granskning.

 

I december började TV4 pilotsända teckenspråkstolkade program. ”Bonde söker fru – bröllopet” gick först ut. Sedan kom ”Jul med Ernst” och ”Kalla fakta” med flera. Den här januarimånaden ska Sveriges mästerkock (fyra gånger i veckan), Gladiatorerna, Sveriges värsta bilförare, Äntligen hemma och Familjen Annorlunda teckenspråkstolkas.

Pilotverksamheten ska leda till att TV4 kontinuerligt har tolkade program. Hur mycket och vad som ska tolkas, är inte klart.

– Mitt mål är dock att de stora kvällssändningarna ska vara tolkade. Då går vi in på de stora breda underhållningsprogrammen. Vi tar där det har mest nytta, säger Malte Andreasson, planeringsdirektör TV4, som räknar med att verksamheten permanentas under våren.

Blir det bara underhållningsprogram?
– Ja, men vi har bara bestämt oss för vad vi ska tolka januari ut.

Enligt Malte Andreasson har TV4 nästan bara fått positiva och överraskade reaktioner på de teckenspråkstolkade programmen. Många verkar inte känna till att de finns.

De tolkade programmen visas i TV4 Play och på hemsidan tv4.se/tv4tolken.

SVT fick kritik av Granskningsnämnden för att samtliga teckenspråkstolkade förstagångssändningar 2010 bara visades på webben. Ett undantag var valvakan, som sändes på TV.

Hur tolkar du sändningstillståndet? Ska de teckenspråkstolkade programmen visas på TV? Eller är det OK att de visas i TV4 Play?
– Vi kommer att ta en diskussion med Myndigheten för radio och TV om hur man ska tolka tillståndet. Det är viktigare att man tolkar de program som har flest tittare. I de förstudier som vi gjort, har vi blivit varse att de som använder teckenspråk är mycket vana vid datorstödda lösningar.

 

Sedan är det allt fler TV-apparater som har internetanslutning.
– Ja, precis. Det gör att den här frågan blir en icke-fråga om ett antal år.

 

De tolkade programmen har ”Bättre bild”-tillval i TV4 Play. Om man vill ha bättre bildkvalitet, får man köpa tillgång till TV4 Premium för 66 kronor i månaden. Man får då titta på reklamfria program. Just när det gäller teckenspråkstolkade program, är det ingen idé att klicka på ”Bättre bild”.

– Teckenspråkstolkningen finns bara i en kvalitet. Vi jobbar för att förbättra den. Nu kör vi på lägre kvalitet än vi velat eftersom vi vill ligga någorlunda i synk med TV-sändningen, säger Malte Andreasson.

Westreamu är teknikleverantör. De är specialiserade på livesända konferenser och eventer.

Varför är bildkvaliteten sådan i dag?
– Det är för att vi har försökt skapa en billig teknik som egentligen inte är tänkt för broadcast TV (reds anm: reguljära TV-sändningar), säger Richard Gatarski, affärsutvecklare och grundare, Westreamu.

 

Hur skulle ni kunna utveckla den?
– Jag hoppas att inom de två närmaste veckorna diskutera det med TV4. Det är enbart en kostnadsfråga. Tekniken kan göras mycket bättre, säger Richard Gatarski, som vill veta vad som är kvalitet.

Tolkcentralen (TC) i Örebro tar hand om tolkningen. Enligt verksamhetschef Magnus Sjögren tycker tolkarna att det är väldigt roligt att tolka för TV4. Anledningen till att TC i Örebro fått uppdraget är att de har sysslat med teknisk utveckling i 20 år. Den teknik som Magnus Sjögren syftar på är Bildtelefoni.net och Flexitext.net. Nu kommer livetolkad webb-TV som en följd av de tidiga innovationer som TC i Örebro införde i Sverige. Innovatören är Johnny Kristensen. TC i Örebro har inte bara tolkat åt TV4 utan också åt andra aktörer.

Ni får betalt av TV4. Vad betyder de extra inkomsterna för TC i Örebro? Lägre tolkbrist?
– Det påverkar oss inte alls tyvärr. Däremot utvecklar det oss till att få nya arbetsmetoder och göra vardagstolkningen mer kompetent och spridd. Vi har självkostnadspris på alla uppdrag vi gör. De kostnader vi har är de vi debiterar, säger Magnus Sjögren.

De teckenspråkstolkade programmen har oftast tre tolkar. Två tolkar tolkar själva programmet, och den tredje reklamen.

Varför är det så?
– Det beror på att vi vill göra skillnad under reklamen. Det var ett önskemål från TV4. Det har fungerat väldigt bra.

SVT har inte liknande krav som TV4 på att teckenspråkstolka program. För deras del dröjer det tills de får ett nytt sändningstillstånd som börjar gälla den första januari 2014. SVT ska dock börja teckenspråkstolka Uppdrag Granskning under 2012 med start onsdag 18 januari. De tolkade programmen visas i SVT Play.

– När SVT Teckenspråk fick frågan om att teckenspråkstolka något av SVT:s större program, så kändes valet ganska lätt. Uppdrag Granskning är Sveriges största samhällsprogram och tar upp viktiga, aktuella och intressanta ämnen som berör och påverkar, säger Nina Funke, redaktionschef, SVT Teckenspråk.

Enligt henne är tillgänglighetsfrågorna alltid viktiga för SVT. Målsättningen är att kunna erbjuda ett bredare teckenspråkstolkat utbud. Vad nästa sändningstillstånd kommer att innebära, är enligt henne ännu inte klart. SVT och de två andra publicserviceföretagen, Sveriges Radio (SR) och UR, inväntar utredningen som är tillsatt av regeringen. Den ska lämna förslag på hur SVT, SR och UR kan förändras och finansieras.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2012-01-13