2015-09-02

Risbergskas elever föreslås flytta till Rudbecksskolan

När gymnasienämnden i Örebro sammanträder i ett extrainsatt möte den 4 september diskuteras följande förslag, efter att politikerna samlat in synpunkter från både elever och personal och intresseorganisationer (bl.a. Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdomsförbund):

Att Riksgymnasiets elever från Risbergska gymnasiet kommer att integreras på Rudbeck gymnasiet. Hörseltekniska lösningar installeras i nödvändigt antal klassrum. Även samhällsprogrammet från Risbergska följer med till Rudbeck. 
Sam-media flyttas i sin tur till Karolinska gymnasiet. 

SAHA (samhällsprogrammet, högfungerande autism) flyttas till Virginska gymnasiet, liksom IM-programmet.

Gymnasienämnden i Örebro kommer att fatta beslut om drygt två veckor, den 16 september, enligt P4 Örebro.

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2015-09-02