2018-06-13

Riksdagsbeslut: döva får ha kvar sin schablonersättning

I dag har riksdagen beslutat om att den nya merkostnadsersättningen ska ersätta handikappersättningen. I merkostnadsersättningen blir schablonersättningen för döva kvar. Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) jublar över beslutet. ”Tack vare ett intensivt påverkansarbete av oss och flera andra organisationer som Synskadades Riksförbund (SRF) och Förbundet för Sveriges Dövblinda (FSDB) där vi kraftfullt protesterade mot regeringens förslag att modernisera handikappersättningen och ta bort schablonersättningen”, skriver SDR på sin hemsida.

Uppdaterad: 2018-06-13

Publicerad: 2018-06-13