2021-07-05

Rapport teckenspråkstolkas inte under sommaren

FOTO: JANNE DANIELSSON/SVT

SVT teckenspråkstolkar inte Rapport och Sportnytt under sommarsäsongen. Detta till skillnad från förra sommaren då SVT nyhetstolkade hela sommaren. SDR:s ordförande, Åsa Henningsson, ställer sig kritisk till den uteblivna nyhetstolkningen.

Normalt teckenspråkstolkas Rapport, Kulturnyheterna* och Sportnytt klockan 18.00 varje vardag. I sommar pausas nyhetstolkningen vecka 25-33 trots att mycket händer i Sverige, bland annat regeringskrisen och polismordet i Göteborg. Anna Zettersten, avdelningschef på SVT Språk & Tillgänglighet, förklarar att anledningen är att SVT har en så kallad sommartablå med färre och kortare nyhetssändningar.

Förra sommaren tolkade SVT Rapport klockan 16 varje vardag, ett program som var fem minuter långt. Varför inte i år? Anna Zettersten förklarar att SVT ifjol gjorde ett undantag från uppehållet av nyhetstolkning på grund av pandemiläget.

SVT beklagar att de missat att informera Dövas Tidning och SDR med flera om sommaruppehållet. Nyhetstolkningen kommer tillbaka den 23 augusti. Anna Zettersten skriver i ett mejl till DT:

– Vecka 25-33 har vi bemanning för att täcka beredskapen, dvs. kunna gå upp och oförberett tolka i händelse av ett nyhetsläge som bedöms så allvarligt att SVT bryter ordinarie sändningar i broadcast. Pressträffar som hålls av regering, riksdag och myndigheter med flera tolkar vi endast i undantagsfall. Överenskommelsen och rutinen är att SVT vidaresänder bild på den tolk som respektive instans anlitar.

Hon förklarar även att SVT:s uppdrag är mer än att nyhets- och beredskapstolka:

– Vi ska också se till att publiken får andra program teckenspråkstolkade, och våra resurser – personal, pengar, tid och teknik – behöver läggas även på de uppdragen, skriver Anna Zettersten.

SDR:s ordförande, Åsa Henningsson, ställer sig kritisk till hur SVT väljer att prioritera när det gäller tillgänglighet. Rapport och Sportnytt sänds fortfarande med text och ljud under sommarsäsongen. Men inte med teckenspråkstolk. Här exkluderas tv-tittare som har som rutin att kolla på SVT:s tolkade nyhetsprogram varje vardag.

– Det handlar bara om en sändning per vardag med tanke på hur många nyhetssändningar SVT utger totalt under veckan. Ändå väljer de att ta bort nyhetstolkningen, säger Åsa Henningsson och fortsätter:

– Rapport sänds fortfarande klockan 18.00 under sommarsäsongen, säger hon och menar att SVT:s argument om sommartablå inte riktigt håller eftersom SVT har personella och tekniska resurser på plats.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se


TECKENSPRÅKSTOLKADE PROGRAM I SOMMAR
SVT teckenspråkstolkar t.ex. alla extrainsatta Agenda-program, alla partiledartal från Almedalen och Sportspegeln under sommaren.

*Kulturnyheterna tar sommaruppehåll.

Uppdaterad: 2021-07-06

Publicerad: 2021-07-05