2013-03-05

Ragnar Veer ställer inte upp för omval

FOTO: NICLAS MARTINSSON

Går vid kongressen i juni. Tackar för sig efter 36 år i dövrörelsens tjänst.

Ragnar Veer valdes till ordförande i Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) vid kongressen i Leksand 2009, då han efterträdde Lars-Åke “Låw” Wikström. Glöden som nu falnat för föreningslivet tändes i början av 70-talet.
Han rycktes med in i föreningslivet i Göteborg som då bland döva var starkt och medlemmarna fler. Via sitt engagemang på lokal nivå och i Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avancerade han till regionombudsman för SDR i västra Sverige, där han bland annat låg bakom en ihopslagning av länsförbunden i Västra Götalandsregionen till ett regionförbund, Västra Götalands Dövas Länsförbund, VGDL.
Idag, 36 år efter hans första steg in i föreningslivet är utmaningarna nya och annorlunda. Under de snart fyra år han varit förbundsordförande har han alltmer känt att han inte kunnat peka ut riktningen, dit dövrörelsen ska åka in i framtiden. Därför bestämde han sig för att inte ställa upp för omval vid SDRs kongress som genomförs i juni i Malmö, för att låta en ny ordförande som med ett nytt ledarskap ta över skutan.

– Jag vill framföra en hälsning till SDR:s medlemmar, säger Ragnar Veer i sitt uttalande som lyder följande:
“Jag har bestämt mig för att inte ställa upp för omval vid kongressen. Mitt besked kanske kommer som en överraskning för de flesta av er. Bakgrunden är att Jag har varit aktiv i föreningslivet från 1977. Det är 36 års föreningsarbete och folkbildning av olika slag från lokal nivå upp till riksnivå. 
Det är en lång tid som samtidigt har varit en mycket rolig tid. Man vet inte om det finns ett bästa tillfälle att byta ordförande, men det känns som ett bra tillfälle att göra det när det samtidigt sker stora förändringar inom dövrörelsen. 
Och eftersom det sammanfaller med min starka längtan att pröva något nytt, så tycker jag att det är bäst att jag nu tackar för mig och meddelar att jag inte ställer upp för omval för ytterligare en kongressperiod. Jag kommer att leda SDR som avgående ordförande fram till kongressen, och då överlämna det viktiga och hedrande uppdraget som förbundsordförande för SDR till min efterträdare.”

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2013-03-05