2011-08-29

Protester mot samarbete med kommunal skola

FOTO: Drago Prvulovic, MalmöBild AB

Starka reaktioner mot planer för Östervångsskolan


Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) föreslår att Östervångsskolan i Lund inte bara ska flytta utan också samarbeta med en kommunal grundskola för hörande. Tanken är att en flexibel språkmiljö ska erbjudas eleverna. Förslaget väckte reaktioner och ledde till en demonstration.

Östervångsskolans elevantal har på tio år minskat från cirka 100 till 60 i dag. Enligt Christer Fleur, regionchef vid SPSM med ansvar för södra regionen, beror det på att föräldrar i dag i stor utsträckning väljer bort specialskolorna.

  Därför föreslår SPSM att Östervångsskolan flyttar ihop med den kommunala grundskolan, Tunaskolan, och att de två skolorna samarbetar.
En flexibel språkmiljö med fyra möjligheter erbjuds eleverna. Den ena är att gå i en hörande klass, den andra att få undervisning på svenska med tekniska hjälpmedel, den tredje är undervisning på både svenska och teckenspråk, och den fjärde är undervisning på teckenspråk.

– Vi måste skapa en attraktiv skolmiljö som gör att barn med dövhet och hörselskada kommer tillbaka till specialskolan, säger Christer Fleur.
Vidare säger han att språkval inte görs av vuxna utan av barn och ungdomar själva. De bestämmer alltså vilket eller vilka språk som passar dem bäst. Christer Fleur vill också att hörande ska få undervisning i och på teckenspråk. Östervångs nuvarande lokaler från 1871 klarar inte de hörseltekniska och visuella krav som dagens undervisning kräver.

Förslaget om samarbete och flytt är inte slutgiltigt. Beslut väntas fattas i augusti eller september. Tanken är att Östervång ska ha egna lokaler för teoretisk undervisning, men dela lokaler för praktiska ämnen, matsal och skolgård med Tunaskolan.
Förslaget har väckt reaktioner från ungdomar, föräldrar och andra vuxna, såväl döva som hörande. På Facebook-sidan ”Var med och demonstrera den 8 juni” protesterar man mot vad man menar är integrering av döva elever i Tunaskolan.
Christer Fleur poängterar att det inte är fråga om integrering utan om samarbete.
Petra Örlegård är arrangör för protestdemonstrationen. Hon säger att hon inte har valt ordet ”integrering” men menar att demonstrationen är ett sätt att markera att det inte är OK att teckenspråksmiljön riskerar att tunnas ut om döva som redan är en minoritet blir en ännu mindre minoritet i den nya skolmiljön. Tunaskolan har cirka 600 elever. Vidare är teckenspråkskompetensen hos Östervångs personal inte tillräckligt hög enligt Petra Örlegård.

Den ska enligt Christer Fleur höjas på både Östervång och alla andra SPSM-skolor. Han är glad över reaktionerna. Ju fler som engagerar sig, desto bättre beslutsunderlag blir det, enligt honom.
Manillaskolan ska också flytta från Djurgården till nya, tillgängligare lokaler på Campus Konradsberg. På frågan om Manilla har liknande planer om samarbete med hörandeskola, svarar Åsa Karle, regionchef för östra regionen i SPSM, att Manilla redan har ett samarbete med Alviksskolans hörselklasser (reds anm: som inte är granne med ”nya” Manilla) och att Manilla ska samarbeta med andra skolor på campus.

– Hur det samarbetet ser ut vet vi inte i dag. Min bestämda uppfattning är att Östervång och Manilla går åt samma håll med målet att utveckla världens bästa skola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning, säger Åsa Karle.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2011-08-29