2015-04-08

Problem med arbetsplatstolkning uppmärksammas i SVT:s Rapport

SVT:s Nyhetstecken och Rapport tar upp de problem som döva arbetstagare och deras arbetsgivare upplever i sin vardag. Det är att när en döv anställd behöver teckenspråkstolk för att kunna utföra sitt arbete så måste dennas arbetsgivare stå för tolkkostnaden. Rapport har träffat Malin Hidborn, döv verksamhetsledare. Hon menar att dagens tolksystem leder till att hon och andra döva tolkanvändare diskrimineras. Ett exempel hon tar upp är att när en hörande verksamhetsledare håller i en arbetsplatsträff så räknas det som vardagstolkning, vilket tolkcentralen står för. Men när Malin Hidborn själv har ett sådant möte så måste hennes arbetsgivare bekosta tolkkostnaden. Ologiskt, tycker hon. Sveriges Dövas Riksförbund har länge uppmärksammat detta problem för ansvariga politiker och myndigheter. Förbundet kräver att det offentliga – inte arbetsgivarna – tar sitt ansvar för tolk i arbetslivet för döva och hörselskadade. 

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2015-04-08