2014-10-20

Danska Dövebladet tar paus

||

Byter både ut annonsfirma och redaktör.

Tidskriften Dövebladet, som ges ut av Danska dövförbundet (DDL) tar paus fram till februari 2015. 

Orsaken till utgivningsstoppet är att de både byter annonsorganisation och redaktör. För att övergången ska gå till smidigt till tar tidningen uppehåll fram till årsskiftet 2015.
Den nya redaktören som börjar vid årsskiftet kommer arbeta halvtid.
– Redaktörtjänsten har varit på 20 timmar i veckan sedan våren 2014. Bakgrunden till detta är att DDL och DDU (Danska Dövas Ungdomsförbund) nu har gått samman i tidningen: Medlemsbladet Visualis som gavs ut av DDU har gått in i Dövebladet. Därför har arbetsuppgifterna för tidningens redaktör halverats, då DDU numera levererar material till Dövebladet varje nummer, något de inte gjort tidigare, säger DDL:s kommunikationsansvariga, Birgitte Oppermann.
De två nummer som skulle kommit ut fram till årsskiftet utgår.
Nästa nummer beräknas komma ut under februari 2015.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2014-10-20