2013-12-17

Örebro teckenspråkstolkar kommunfullmäktige

Från och med idag, den 18 december, börjar Örebro kommun att teckenspråkstolka sina webbsändningar 
från kommunfullmäktige. 
  – För Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad är det viktigt att den kommunala informationen är tillgänglig för de teckenspråkiga, säger Lars O Molin, ordförande i kommunfullmäktige.
Kommunens säger också att teckenspråkstolkningen av kommunfullmäktiges sammanträden är ett första steg i deras tillgänglighetsutveckling av kommunens webbplats.
  Teckenspråkstolkningen av kommunfullmäktigesammanträdena kan du följa här

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2013-12-17