2012-04-02

Örebro driver Bildtelefoni.net tills vidare

PTS har nyligen beslutat om att ge Örebro läns landsting uppdraget att driva Bildtelefoni.net. Egentligen var det Verbaldigitalius som skulle ta över Bildtelefoni.net från Örebro läns landsting. PTS kallade Verbaldigitalius och dess underleverantörer till ett möte i mitten av mars. Verbaldigitalius kom aldrig. Tolkföretaget TSP AB meddelade på mötet att de hade sagt upp underleverantörsavtalet med Verbaldigitalius. Kvar stod den andra underleverantören Omnitor, ett företag som säljer bildtelefoner med mera. Eftersom leveranskapacitet saknades vid tidpunkten för avtalstecknande valde PTS att diskvalificiera Verbaldigitalius. Istället gick uppdraget till Örebro läns landsting. PTS beslut är dock överklagat till Förvaltningsrätten i Stockholm. Den ursprungliga planen var att Bildtelefoni.net skulle ha utökade öppettider och lansera nya kontaktvägar (via videochatt och app). Men eftersom beslutet är överklagat, kan Bildtelefoni.net i dagsläget inte erbjuda utökade öppettider och lansera nya kontaktvägar. Istället har tjänsten samma öppettider som vanligt.

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2012-04-02