2021-05-18

Örebro är Europas teckenspråkshuvudstad i tio år till

Se bildtext här nedan.

Örebro kommun har tillsammans med fyra andra aktörer reviderat och förlängt sin avsiktsförklaring om Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad i ytterligare tio år.

Den 14 maj samlades representanter från parterna till en presskonferens, där de gemensamt deklarerade för sin nya avsiktsförklaring. Förutom de tidigare parterna Örebro kommun, Region Örebro län, Örebro universitet och SPSM har även Länsstyrelsen Örebro län gått med.

Bechet Barsom från Region Örebro län var med redan 2010, då som representant från Örebro kommun. Han berättar att det allra viktigaste i den nya avsiktsförklaringen är den tillagda punkten om att de ska ta fram en gemensam aktivitetsplan för Europas teckenspråkshuvudstad.

Avsiktsförklaringen både kan och bör fungera som en modell för andra delar i landet, tycker Per Ekström från SPSM. Han fortsätter och menar att de behöver vara modiga och driva samarbetet med organisationerna och näringslivet nu och samtidigt vara beredda på att ta emot kritik.

Tommy Aldergrim från Örebro kommun avslutar presskonferensen med att tala om att alla parter ska ha ett första möte innan sommaren och inleda just det arbetet med att ta fram en gemensam aktivitetsplan.

Den teckenspråkstolkade presskonferensen i sin helhet finns att se här.

MARIA NORBERG
redaktionen@dovastidning.se


BILDTEXT

Bechet Barsom, Region Örebro län (överst till vänster)
Mona Riis, döv teckenspråkstolk (överst, i mitten)
Maria Norlin, Region Örebro län (överst till höger)
Tommy Aldergrim, Örebro kommun (nederst till vänster)
Per Ekström, verksamhetsområdeschef SPSM (nederst, i mitten)
Jimmy Nordengren, kommunalråd Örebro kommun (nedanför Maria Norlin)
Katarina Bååth, enhetschef Örebro universitet (nederst till höger)
(Länsstyrelsen Örebro län hade förhinder)

Uppdaterad: 2021-12-22

Publicerad: 2021-05-18