2012-02-23

Omnitor varslar personal

FOTO: TOMAS LAGERGREN

Fem anställda slutar. “Tråkig situation”, säger Markus Ström vid Omnitor.

Omnitor som är känt för sina bildtelefoner varslar fem personer. Det motsvarar drygt en fjärdedel av personalstyrkan. En av anledningarna är att deras kunder inte behöver lika mycket support från dem som förut.

Omnitor erbjuder tillgängliga kommunikationslösningar för informationshindrade. De säljer bland annat bildtelefoner och översättningstjänster. Innan surfplattorna och de smarta mobilerna kom på bred front, fick användare i regel ett helt paket bestående av PC-dator, mjukvara och router med mera. Omnitor gav också instruktioner på plats när de installerade bildtelefoner, vilket Omnitor tog betalt för. En installation och användarutbildning kunde ta lång tid. Nu har Omnitor även portabla bildtelefonprodukter i sitt utbud: Ectouch (surfplatta), Ecpad (renodlad bildtelefon, det vill säga inte en PC-dator som också kan användas till annat) och Ecmobile (mjukvara avsedd för smarta mobiler). De är enligt Omnitor användarvänliga, och enklare att installera och sätta igång än traditionella bildtelefondatorer.
– Många användare kan börja använda dem direkt utan att behöva få instruktioner från oss först, säger Markus Ström, samordnare för marknadsavdelningen vid Omnitor.

Enligt honom har antalet samtal till Omnitors support minskat på grund av de nya produkterna, och att användarnas kunskaper om smarta mobiler, surfplattor och datorer har ökat. Dessutom är Omnitor med i EU-projektet Reach 112, som jobbar för att personer i fem länder ska kunna ringa direkt till SOS via text-, bild- eller/och taltelefon; det vill säga total konversation. Projektet är klart till sommaren 2012. Det, och de nya användarmönstrena och produkterna, gör att Omnitor tvingas krympa sin organisation.
– Den ursprungliga planen var att varsla sju personer. Vi gjorde en översyn och kom fram till att fem istället för sju skulle varslas, säger Markus Ström.

Alla avdelningar – marknad, produktion och utveckling – drabbas. En har redan slutat. Fyra till ska gå före sommaren. Några av dem har redan fått jobb på andra håll.
– Vi har också kopplat in Trygghetsrådet för att det ska bli så bra som möjligt för de anställda som slutar. Det är en tråkig situation, säger Markus Ström.

Förra året stod det klart att Verbaldigitalius, med Omnitor som teknikleverantör, skulle överta förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net vid årsskiftet. Örebro läns landsting, som nu driver Bildtelefoni.net, överklagade. Kammarrätten väntas inom två veckor komma med ett beslut om de ger PTS, som upphandlat tjänsten, rätt att tilldela Verbaldigitalius beslutet eller inte.

Om Verbaldigitalius och PTS vinner tvisten mot Örebro läns landsting i Kammarrätten, och om Örebro läns landsting inte överklagar, hur påverkar det er? Kan ni då ha fler anställda?
– Nej, vi har tagit med i beräkningen att den bantade organisationen ska klara av att ha hand om Bildtelefoni.net på tekniksidan. Vi får se hur det går, säger Markus Ström.

Hur ser du på framtiden för Omnitor?
– Huvudaffären kommer att fortsätta vara tillgängliga kommunikationslösningar. Vi ska lansera många spännande produkter och tjänster i år.

Vad är det för produkter och tjänster ni ska släppa?
– Det kan jag inte berätta i dagsläget.

Hur ser du på den svenska marknaden när det gäller bildtelefoni?
– Behovet av tillgänglig kommunikation kommer alltid att finnas kvar. Vi kommer dock att jobba mer internationellt framöver.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2012-02-23