2012-06-18

Omnitor undviker konkurs

Omnitor som är känt för sina bildtelefoner har ansökt om företagsrekonstruktion hos tingsrätten för att undvika konkurs.
Enligt grundare och styrelseordförande Gunnar Hellström har Omnitor haft ett olönsamt år.
  Landsting köper mycket mindre än för ett år sedan. ”Vi var dominerande på marknaden och hade en stor organisation för försäljning, leverans, installation och support, och hann inte anpassa oss, utan fick en rad olönsamma månader”, säger Gunnar Hellström.
Rekonstruktion är ett sätt för Omnitor att införa förändringar och anpassa verksamheten efter marknadsläget och fortsätta göra nytta i området tillgänglig kommunikation.   Omnitor har ställt in sina betalningar. Under rekonstruktionen erbjuds berörda borgenärer en uppgörelse.

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2012-06-18