2013-03-21

Omnitor åter på banan

FOTO: OMNITOR

Henrik Due ny VD.

2012 var ett svart år för företaget Omnitor. De hamnade i ett läge där en rekonstruktion var nödvändig för att undvika konkurs. Det var innan Henrik Due dök upp. Han investerade i bolaget och tog över som VD. Idag är företaget friskt ekonomiskt sett och har anställt två nya.

Företaget Omnitor som bl. a. levererar bildtelefonen Allan Ec, är välkänt i Dövsverige.
Bolaget har haft ett par svåra år på senare tid. Marknaden dök och Omnitors kundkrets krympte genom upphandlingar med landstingen som dragit ut på tiden och fått göras om. Omnitor kunde inte anpassa sina kostnader till de nya förutsättningarna som gällde på marknaden och några i personalen fick sluta.
Det var så illa att utan Henrik Dues kapitaltillskott i bolaget hade Omnitor inte kunnat klara rekonstruktionen och försatts i konkurs.
– Ja, tyvärr, bekräftar Henrik Due, som i grunden är utbildad bergsingenjör och varit aktiv inom olika branscher. Han kommer närmast från möbelbranschen där han varit i tio år. Han ville engagera sig i ett bolag med mera teknikinnehåll och fick genom kontakter kännedom om Omnitor och på den vägen kom han in i organisationen.
– Det som lockade mig att engagera mig i Omnitor var grundaren Gunnar Hellström. Han är en sådan framstående tekniker och har ett så stort teknikkunnande och engagerad i frågor som rör hjälpmedel till kommunikationshjälpmedel till döva.

På tal om teknikbiten. Vad kommer ni främst satsa på nu när du kommit in, blir det förändringar?
– Omnitor ska fortsätta att tillhandahålla bra kommunikationshjälpmedel och vi ska fortsätta vara verksamma internationellt (företaget har kunder i USA där de levererar komponenter till bolag som tillhandahåller tolktjänster till amerikanska brukare) med vårt teknikkunnande. Det vi måste göra med bolaget är att vara mera stringenta när det gäller utvecklingen av produkter, vara tydligare med att vad vi kan tillhandahålla för tjänster. Egentligen har jag inga planer på att förändra Omnitors verksamhet på något drastiskt vis utan jag ser helst att vi ska fortsätta att utveckla på den bas som bolaget står på sedan gammalt.
Du berättade att ni förlorat en del avtal med landstingen. Hur många landsting har ni avtal med idag?
– Omnitor har avtal med landstingen som tillsammans kallas för 7-Klövern (En samverkan mellan landsting och kommuner i Dalarnas, Gävleborgs, Sörmlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län där de har gemensamma upphandlingar kring hjälpmedel.). Detta avtal fick vi klart i somras men det gäller endast text- och bildtelefon. 7-Klövern ska göra ny upphandling för “total kommunikation”. Det är en mycket spännande tid vi går tillmötes, berättar Henrik Due som ser 2013 som ett år där Omnitor samlar kraft inför nya utmaningar som väntar inom deras specialitetsområde – tillgänglig kommunikation.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2013-03-21