2022-09-23

Ombuden på plats på fredagens ombudskonferens

Fyra deltagare i SDR:s ombudskonferens. Övre raden fr.v: Viktor Jäderlund och Julia Gezelius. Nedre raden fr.v: Mikaela Söderström och Vera Dahlin. FOTO: OLIVIA RENNER BALKSTAM

Som traditionen vanligtvis bjuder samlas ombuden från landets dövföreningar redan på fredagen varje Dövas Dag-helg för att diskutera och få inspiration. Under pandemin har man tagit till digitala lösningar när fysiska träffar inte kunnat genomföras. För första gången sedan 2019 har ombuden nu äntligen kunnat träffas och temat för dagen är “Effektivt påverkansarbete”. Hur ska dövas frågor synas efter valet 2022?  

Som grädde på moset är det Internationella teckenspråksdagen idag. Deltagarna i ombudskonferensen har fått en grundkurs i retorik ledd av Julia Gezelius och Tomas Andersson från Västanviks folkhögskola, och under dagen får de mer information och möjlighet att diskutera i grupper.
 

HALLÅ DÄR – HUR ÄR KÄNSLAN KRING DAGEN? 
Vi lät fyra personer svara på hur de upplevde ombudskonferensen.

Vera Dahlin, ombud Uppsala Läns Dövas Förening 
“Det var längesedan man fick chans att träffas och diskutera, nu får vi äntligen träffas igen. Vi har haft spännande diskussioner kopplat till retorik. Det tror jag är viktigt. Det betyder mycket om vi kan stå för våra argument och sprida vårt budskap, och få något tillbaka”.

Mikaela Söderström, ombud Medelpads Dövas Förening 
“Att träffas så här igen efter pandemin känns nästan som att börja om på nytt igen. Jag har varit med tidigare på ombudsträffarna. Det känns roligt att vara tillbaka och få träffa andra föreningar. Grundkursen i retorik som Västanviks folkhögskola höll i var väldigt intressant. Det känns som att vi fick många bra verktyg. Jag är nyfiken på resten av dagen, men det har varit en riktigt bra början”.

Julia Gezelius, föreläsare Västanviks folkhögskola 
“Den här dagen känns väldigt viktig. Att ge inspiration till föreningarna så att de i sin tur kan lobba, jobba framåt och använda sig av effektiva verktyg. Att läsa om saker i text är en sak, men här får man möjlighet att lära sig använda verktygen i praktiken och diskutera. En jättefin dag och bra planerat av SDR!”.

Viktor Jäderlund, ombud Malmö Dövas Förening “Svenske”
“Dagen har varit värdefull. Jag jobbar på Malmö Dövas Förening och det har varit så att jag arbetat mycket själv, det är bra att få se hur andra föreningar jobbar. Att få veta vilka saker som fungerat för dem som man själv inte tänkt på, och vice versa. Det är sådant som man kan ta med sig hem och använda för att utveckla sin egen förening. Det är en bra möjlighet att få input och nya idéer, och utbyta erfarenheter”. 

OLIVIA RENNER BALKSTAM
olivia.r.balkstam@dovastidning.se

Uppdaterad: 2022-09-23

Publicerad: 2022-09-23