2020-04-16

Om man levt i en relation länge kan det lätt bli att man hamnar i perioder där det uppstår mycket konflikter. Vad kan man göra då?

(Tidigare hette sidan Fråga experterna. Nu heter sidan Frågor & Svar.)


Det är vanligt att man efter en tid i en relation hamnar i olika sorters kriser. När den första, starka förälskelsefasen gått över i vardag kan det bli lätt att fastna i saker, t.ex. hos partnerns beteende. Det viktigaste är då att försöka kommunicera din upplevelse till din partner. Försök hålla ett bra samtalsklimat. Förklara hur du upplever situationen och vilken förändring du skulle önska se.

Undvik att lägga skuld på partnern genom att säga ”Du som…” eller ”Varför kan du…”. Försök istället att utgå från ditt eget perspektiv, i jagform: ”När du gör så blir jag ledsen” eller ”Jag upplever att vi ofta missförstår varandra”.

Kan ni aktivt välja en stund om dagen då båda är lugna och ni pratar med varandra om hur ni har det och hur ni mår? Låt båda tala färdigt och syssna aktivt på varandra.

Om ni behöver hjälp från en utomstående så finns det i varje kommun familjerådgivning dit ni kan gå och kostnadsfritt få samtal med en familjebehandlare. Om ni bor i en region där det finns en Dövenhet/Dövteam kan de dels stötta er med samtal där ni kan arbeta med parrelationen och dels med stöd i kontakt med lokal familjerådgivning.

Dövenheten
Region Skåne

Uppdaterad: 2024-02-05

Publicerad: 2020-04-16