2020-09-25

Nyutexaminerade döva teckenspråkstolkar

||

FOTO: ANDERS LUNDBERG/VÄSTANVIKS FOLKHÖGSKOLA

Västanviks folkhögskola har under läsåret 2019-2020 fått medel från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) för att finansiera en yrkesutbildning – Grundläggande tolkutbildning för döva. Det är den första utbildningen som genomförts med medel från MYH. Tidigare har utbildningen finansierats via SDR:s arvsfondsprojekt Utbildning för döva tolkar och översättare.

Utbildningen skulle ha avslutats i juni 2020 men på grund av coronapandemin blev avslutningen uppskjuten till 24 september.

Alla tio deltagare kom till examensdagen på Västanviks folkhögskola. Rektor Gunilla gratulerade och lyckönskade deltagarna. Sveriges tolkbransch kan nu stolt presentera flera nya döva teckenspråkstolkar, som finns utspridda i landet.

Västanviks folkhögskola har redan satt igång med en ny grundläggande tolkutbildning för döva. Den är 2-årig och innehåller flera fysiska träffar samt praktikperioder.

MONA RIIS
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-03-01

Publicerad: 2020-09-25