2023-01-10

Nytt projekt ska synliggöra psykisk ohälsa

Sara Schöldt och Anna Racki ska arbeta med att höja kunskapen om psykisk ohälsa.

Sveriges Dövas Riksförbund bedriver ett nytt treårigt Arvsfonden-projekt som heter Syssna på mig. I augusti 2022 tog projektet fart och ska pågå fram till augusti 2025. DT har fått en pratstund med Sara Schöldt, projektledare, och Anna Racki, projektmedarbetare.

Kan ni berätta kort om projektet?
– Kortfattat skulle jag säga att det är ett projekt som SDR har ansökt om pengar för, eftersom det finns brister i informationen kring psykisk ohälsa hos döva, berättar Sara Schöldt som är projektledare. Det är Arvsfonden som finansierar projektet. Vi brukar säga att projektet innehåller tre delar, och den första är att vi ska ta fram informationsmaterial om psykisk ohälsa och vad det är. Detta kommer sedan att samlas på en webbsida. Den andra delen är att vi ska ha tio berättare som själva har erfarenhet av olika sorters psykisk ohälsa. De ska själva berätta på teckenspråk om sina erfarenheter och vägen till deras mående idag. Hur upptäcktes det? Vilken hjälp fick de? Syftet är att andra döva ska känna att de inte är ensamma om det och få mer kunskap. Tredje delen är att vi ska ordna workshops och webinarium.
Projektmedarbetare Anna Racki fyller i:
– Målgruppen är de som själva är döva men också yrkespersoner som kommer i kontakt med döva. Till exempel psykologer, kuratorer och så vidare. Ingår i målgruppen gör också anhöriga till den som är drabbad.

Vad är skillnaden mellan psykisk hälsa och psykisk ohälsa?
– Det är en bra fråga och många undrar samma sak, berättar Sara Schöldt. Det finns inte alltid en tydlig definition, men jag skulle säga att om man har en god psykisk hälsa så har man en meningsfull vardag. Man har en sysselsättning och ett relativt okej liv, man behöver inte vara världens lyckligaste, men man har ett socialt liv med vänner och familj och något att göra och det fungerar bra. Psykisk ohälsa innebär i regel att ens psykiska välbefinnande eller att hur väl man fungerar i vardagen är nedsatt, till exempel på grund av psykiatriska diagnoser eller jobbiga händelser i livet. Det handlar inte om att man har naturliga upp- och nedgångar i vardagen utan man är påverkad av sin diagnos eller det som har hänt. Det kan drabba ens familjeliv eller sysselsättning eftersom man inte mår bra.

– Och är det så behöver man få hjälp, allra helst professionell sådan, fyller Anna Racki i.
– Det är tyvärr så att många fortfarande tycker att psykisk ohälsa är svårt att prata om, säger Sara Schöldt. Det är tabubelagt. Medvetandet har onekligen ökat och folk är mera pålästa, men det finns fortfarande en skam kopplat till ämnet. Inte bara en skam, utan också en hel del myter.
Ett bra exempel är att en del tror att om man drabbas av psykisk ohälsa så är det för att man är svag, men det har ingenting alls med saken att göra! Alla kan drabbas. Därför finns detta projekt. Vi vill också att fler ska våga fråga om de misstänker att någon inte mår bra.

Vad har ni fått för respons?
– Projektet är ännu nystartat men under Dövas Dag fick vi chansen att prata med fler. De flesta var positiva och vi fick många nyfikna frågor, berättar Sara Schöldt.
– Jag skulle säga att alla var positiva till vårt projekt. Ingen var negativ till idén eller så, säger Anna Racki.
– Det kanske kommer… skämtar Sara Schöldt och båda brister ut i skratt.
– Kanske det, nickar Anna Racki. Det vi har fått höra är att projektet är oerhört viktigt och att vi lyfter en problematik som behöver lyftas. Det kanske kan finnas missuppfattningar som till exempel att jag och Sara hjälper folk med den psykiska biten men det stämmer inte. Responsen har i alla fall varit positiv och folk känner att det är dags nu.

OLIVIA RENNER BALKSTAM
olivia.r.balkstam@dovastidning.se

Uppdaterad: 2023-01-10

Publicerad: 2023-01-10