2022-05-11

Nytt projekt för att stärka äldres digitala kompetens

Magnus Nordström tecknar digital och döv. FOTO: NICLAS MARTINSSON

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) driver i samarbete med Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SDP) ett nytt Arvsfonden-finansierat projekt, DigiDöv. DT har fått en pratstund med projektledare Magnus Nordström.
– Äldres digitala utanförskap blev ännu tydligare under pandemin, säger han.

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) driver i samarbete med Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SDP) ett nytt Arvsfonden-finansierat projekt, DigiDöv. DT har fått en pratstund med projektledare Magnus Nordström.

– Äldres digitala utanförskap blev ännu tydligare under pandemin, säger han.

Samhället digitaliseras i en hög takt. Nu sköter vi allt fler ärenden och umgås alltmer på nätet. Dessutom deltar vi i fler videomöten än någonsin och har ibland tolk på distans, en konsekvens som pandemin på gott och ont fört med sig. Det gäller att både kunna tekniken och vara ständigt beredd på att lära sig nya funktioner eller gränssnitt när de släpps. Inte alltid det lättaste även för tekniskt kunniga personer. För en del äldre människor är det ännu svårare att hänga med i den snabba utvecklingen. De kanske hann gå i pension innan de fick testa olika digitala verktyg som fanns på arbetsplatsen.

– Vi vill i det här projektet hitta sätt som gör att äldre döva kan lära sig att använda olika digitala verktyg. Om en persons digitala utanförskap inte bryts, kan det som konsekvens bli en ofrivillig isolering. Vi vill också skapa fler teckenspråkiga digitala mötesplatser som äldre döva kan träffas och umgås på. Det är ytterligare ett sätt att hålla det svenska teckenspråket, som är ett minoritetsspråk, vid liv, säger Magnus Nordström, projektledare för DigiDöv – digital guide för äldre döva, och fortsätter:

– Två av fördelarna med teckenspråkiga digitala mötesplatser är att man inte begränsas av avstånd och att man kan träffa andra teckenspråkiga som man kanske inte har tillgång till i sin närhet.

Projektet är treårigt och finansierat av Arvsfonden. Målgruppen är äldre döva som bor hemma, på särskilt boende eller äldreboende.

Projektet går ut på att hitta och utbilda volontärer som i sin tur kan träffa äldre döva och lära dem olika digitala verktyg. Som till exempel hur man laddar ner och använder appar som bank-ID, internetbank, nyheter, spel och meddelanden/videochatt. Tanken är att ett antal surfplattor köps in som målgruppen kan få låna och använda under en period.

– Att lära sig nya olika digitala verktyg är det viktigt till en början att använda dessa regelbundet och sedan får man en större förståelse för hur det fungerar och börjar våga ta till sig nya digitala verktyg. I projektet har vi medvetet valt att låna ut surfplattor och kan då avgränsa och anpassa vår utbildning och support efter dessa, säger Magnus Nordström.

Målet är att fem dövföreningar ska vara involverade i projektet. De känner till sina respektive nätverk av äldre döva som kan tänkas behöva stärka sin digitala kompetens och av potentiella volontärer. Inte bara det, volontärerna och kursdeltagarna ska också kunna träffas i föreningslokalen som alternativ till hembesök.

Ett antal filmer ska även produceras inom projektet, en blandning av inspirationsvideor och steg-för-steg-instruktionsvideor.

SDR och SDP hoppas att projektet leder till att fina ”vän”-relationer kan skapas mellan yngre volontärer och äldre döva, och att de har fortsatt kontakt efter projektets avslutande. Som ett sätt att bygga broar mellan åldersgrupperna.

– Alla är välkomna att kontakta mig för att dela med sig sina erfarenheter och behov som finns bland äldre döva. Ni som är intresserade av att hjälpa till som volontärer – hör av er och det spelar ingen roll var i Sverige ni befinner er, det kanske finns möjligheter för er att hjälpa till på distans, säger han.

Hans mejladress: magnus.nordstrom@sdr.org

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2022-05-11

Publicerad: 2022-05-11