2012-07-03

Nytt familjeläger för döva föräldrar

Nätverket Döva föräldrar till barn med hörselnedsättning arrangerar ett familjeläger för första gången i sommar.

Nätverket Döva föräldrar till barn med hörselnedsättning arrangerar ett familjeläger för första gången i sommar. Mona Riis är lägersamordnare. Hon hoppas att nätverket blir en organisation i någon form.

  Mona Riis och hennes sambo har två barn med hörselnedsättning. Hon berättar att varje gång de träffar andra döva föräldrar är de som magneter som dras till varandra. 
 – Vi behöver prata av oss, säger Mona Riis. Föräldrarna har många funderingar. Vilken skola ska man välja åt sitt döva barn? Hur bra är teckenspråksmiljön i skolan? Hur bra är undervisningen i skolan? Detta eftersom skolkartan har börjat ritas om för döva och hörselskadade barn. Många barn med CI väljer att gå integrerat. 

I nätverket finns över 50 familjer med barn i 0-10-årsåldrarna. De bor utspridda i landet.
 – De behöver också träffa varandra, leka och kommunicera obehindrat, säger Mona Riis.Lägret äger rum med start imorgon vid Västanviks folkhögskola. Lägret pågår fram till 15 juli. 17 familjer kommer. Sedan kommer ytterligare några familjer som bara stannar över dagen eller bor utanför Västanvik. En dag träffar föräldrarna SDR. Då ska de diskutera vad SDR kan göra.
Patrik Nordell bjuder också på en minikurs i deafhood. Sedan ska familjeaktiviteter också anordnas, till exempel grillning och fiskedamm. Under lägret kommer föräldrarna också att diskutera hur de kan organisera sig.
Ett möjligt scenario är att nätverket blir just ett nätverk som ligger under SDR och att de träffas regelbundet, diskuterar och tar del av den senaste forskning som finns om döva barn. 
 – Vi får se vad vi kommer fram till, säger Mona Riis. 

Uppdaterad: 2012-07-03

Publicerad: 2012-07-03