2016-04-04

Nyles intervju väckte enorma reaktioner

||

Debatt om teckenspråk kontra tal i USA.

Nyle DiMarco deltar i tävlingsprogrammet Dancing With the Stars (Dansa med stjärnorna). I en intervju med den välansedda tidningen Washington Post pratar han om vikten av tidig teckenspråksanvändning för döva barn. Den har fått organisationen AG Bell, som är känd för att inte vara en varm anhängare av teckenspråk, att reagera i samma tidning. Det har väckt starka reaktioner bland döva amerikaner. 

Nyle DiMarco är känd för att ha kammat hem segern i tävlingsprogrammet America’s Next Top Model. Han är inte vilken fotomodell som helst – han är döv och stolt över att använda teckenspråk, något som han talar varmt om i intervjuer med media. Nu deltar han i ett annat tävlingsprogram, Dansa med stjärnorna.

I en intervju med Washington Post säger han att han hoppas få en inbjudan till Vita huset och hur viktigt det är att döva spädbarn så tidigt som möjligt får tillgång till teckenspråk och att de inte ska behöva drabbas av så kallad språkdepriavation (att växa upp i en miljö som inte uppmuntrar språkutveckling). Därför har han startat en stiftelse, Nyle DiMarco Foundation.

Intervjun fick AG Bell att skicka in en insändare till Washington Post. Organisationen menar att det är en myt att döva barn behöver teckenspråk då begreppet döv har omdefinierats på senare tid. I dag får mer än 95 procent döva barn cochlea implantat (CI) och 90 procent av dessa barn har familjer som väljer tal framför teckenspråk enligt en föräldraorganisation för döva och hörselskadade barn i delstaten North Carolina. AG Bell påstår också att den senaste tidens forskning visar att döva barn med CI som enbart använder tal visar bättre resultat än de döva barn med CI som kombinerar tal med teckenspråk.

AG Bell:s svar på artikeln om Nyle DiMarco har fått döva amerikaner och amerikanska dövorganisationer att reagera. Det amerikanska dövförbundet, NAD, menar bland annat att vissa organisationer och den medicinska professionen sprider myter att om ett barn med CI använder teckenspråk så lyckas det inte lika bra som ett barn som använder enbart tal. De länkar i det här uttalandet till olika källor som visar att det finns klara fördelar med att tidigt börja lära sig och använda teckenspråk.

Den kända döva neuropsykologen, Peter C. Hauser, har skrivit ett inlägg på Facebook som delats över 2 700 gånger. Han tar fram exempel på forskning som visar att majoriteten av döva barn med CI inte uppvisar samma goda resultat som hörande barn när det gäller lyssnande och tal. Och annan forskning visar att barn med CI som lär sig teckenspråk utvecklar sin talförmåga bättre än barn med CI som inte lär sig teckenspråk. Han skriver också att det är ett välkänt faktum bland lingvistiker och neuropsykologer att den tidiga språkinlärningen är oerhört viktig oavsett vilka språk det gäller, talade eller tecknade språk. Det AG Bell påstår stämmer alltså inte: att språkfönstret där ett barn tar till sig ett talat språk under de första åren tar betydligt kortare tid än det att lära sig ett tecknat språk.

Det är inte första gången som AG Bell reagerar. Ett exempel är att när Pepsi visade den här reklamen under Super Bowl skrev organisationen till läskjätten att det var olyckligt att de visade att döva använde teckenspråk eftersom det faktiskt fanns döva som bara talade. Den här bloggen har tagit fram olika exempel på AG Bells negativa reaktioner på döva och teckenspråk. NAD har också reagerat på AG Bells brev till Pepsi (se brevet här, som dessvärre är felkodat. Skrolla neråt på sidan).

En namninsamling har startats för att få AG Bell att omedelbart upphöra med sin kampanj mot teckenspråk och dövas kultur. Och organisationen får också en uppmaning att sluta vara audister och förtrycka döva och teckenspråk. Över 9 000 personer har i skrivande stund skrivit på den.

Uppdaterad: 2021-01-28

Publicerad: 2016-04-04