2012-02-17

Nyförvärv på Dövsport

Svenska Dövidrottsförbundet har värvat över redaktör Jörgen Hansen från tidningen DHB Dialog. Han tar över efter Sten Sundberg, som går i pension efter elva år som redaktör på förbundets tidning Dövsport. Han kommer att överlämna redaktörskapet till Jörgen Hansen under en övergångsperiod som pågår fram till sommaren. 
Jörgen tar även över ansvaret för förbundets hemsida efter att Niklas Wanjura slutar den 30 april 2012.

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2012-02-17