2013-11-05

Kunskapens träd åter vid Manilla

FOTO: TOMAS LAGERGREN

Nya eken ska möta framtiden.

När Manillaskolan invigdes i september av Drottning Silvia fick skolan presenter. En av presenterna var ett ekträd, något länge varit en symbol för Manillaskolan. Idag planterades ekplantan. Därmed finns kunskapens träd åter vid Manilla.

Vid skolans gamla lokaler ute på Djurgården finns en ståtlig ek; Kungseken som står nedanför skolbyggnaden vid korsningen Manillavägen och Djurgårdsvägen. Det trädet är över 300 år gammalt och blev skolans symbol för många år sedan.
Bakom ekplantan ligger fyra organisationer: Stockholms Dövas Förening, Stockholms Ungdomsråd, Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdomsförbund. Idag planterades eken av både elever och rektor Eva-Mari Halén samt organisationerna tillsammans.
Därmed är eken tillbaka på Manilla; ny skola, ny ek. Och de ska växa upp tillsammans är tanken.

Ola Lundström, ordförande i Stockholms Dövas Förening höll ett tal innan eleverna fick greppa spaden. Till DT säger han efteråt:
– Vi vill tacka Manilla för att vi kan ge detta träd till Manilla och låta eleverna få kunskap som de kan använda senare i livet. Och det är en fin symbolik i att eleverna får plantera trädet också. Att eken är skolans men framförallt elevernas. Något som varit i över 200 år på Djurgården. Så även här på Nya Manilla – kunskapens träd ska följa dem, säger Lundström och tillägger:
– Stockholms Dövas Förening bildades tack vare Manillaskolan, så det känns bra att ge tillbaka till Manilla, säger Ola Lundström.
Skolans rektor Eva-Mari Halén gladdes över de fyra organisationernas gest.
– Det är en historisk gest. Eken representerar verkligen Manilla. Även om det finns många ekar här på Kungsholmen, så är denna ek speciell: Den ska stanna i flera generationer och se dem komma och gå. Det finns lärare här som gått på skolan och säkerligen elever här idag som i framtiden också blir lärare här och för vidare det. Det var som sagt en fin gest, att organisationerna är med oss – att vi har samma mål att nästa generation ska få  kunskap genom teckenspråk, avslutar Eva-Mari Halén.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2013-11-05