2019-11-13

Ny förening bildad efter #byss

||

Hallå där, Mia Modig. Du är ordförande för Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk, en förening som bildades i söndags (den 10 november). Vad är bakgrunden till bildandet av föreningen?

#byss-uppropet (#slådövörattill*) visade tydligt att det fanns ett stort behov av stöd och jour på teckenspråk. Själv fick jag personligen ta emot många samtal i samband med #byss och även om jag själv inte var utbildad socionom ställde jag upp som medmänniska ideellt. Det var något självklart, men det är faktiskt en rättighet att få stöd på teckenspråk av professionella. I kontakter med Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, efter #byss-tiden visade det sig att det skulle ta flera år att starta en stödtelefon på teckenspråk liknande den som finns i dag på taltelefon, Kvinnofridslinjen. Om en myndighet som till exempel NCK skulle ta detta ansvar, då det handlar om olika lagstiftning som inte samverkar med varandra. Stödtelefon via videosamtal på teckenspråk innebär till exempel att professionella blir skyldiga att anmäla (till skillnad från anonyma röstsamtal där professionella inte har samma anmälningsplikt), lagstiftningen har inte hängt med i den digitala teknikutveckling som gör att vi i dag kan ha videosamtal.

Vi* ville inte vänta så länge. Flera professionella personer med erfarenhet av sådan verksamhet omtalade för oss att det bästa sättet var att själva starta en förening där det inte finns samma skyldigheter och ramar som hos en myndighet. Så vi bestämde oss för att starta en förening. Vi vet hur upptagna många kvinnor är, de har bland annat arbete och familj. Samtidigt är det en väldigt viktig förening. I söndags kom det många till vårt första årsmöte i Göteborg. Jag är så tacksam för deras stora engagemang och intresse för föreningen. Många har egna erfarenheter av hur det är att som döv kvinna vara extra utsatt eller känner någon som blivit utsatt för våld.

Hur kändes det att få vara med och grunda föreningen Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk?
– Blandade känslor. Å ena sidan känns det fint att få starta en demokratisk förening, å andra sidan känns det sorgligt att behöva starta en sådan förening. Vår vision är en våldsfri värld för kvinnor som talar teckenspråk, där är vi inte än, långtifrån. Det säger mycket vilken värld vi lever i. I samband med #byss försökte vi få samhället att ta ansvar och bygga upp en stödjour på teckenspråk, men det arbetet visade sig bli svårt. Så vi måste starta en jour själva och vi har ett stort arbete framför oss. Det gäller att hitta ett arbetssätt som gör att vi orkar och att vi blir en aktör att räkna med.

Ni ska bland annat arbeta för att starta en digital kvinnojour nästa år. Hur är den tänkt att fungera?
– Vi vill inte uppfinna hjulet på nytt utan vi ska ta lärdom av vad som har funnits tidigare* på den fronten och utifrån det försöka bygga upp något etablerat. Så vi vill bland annat lära oss hur Barn- och ungdomsjour på teckenspråk (BOUJT) arbetar och det finns en kvinnojour i flera länder. Vi tar reda på hur de jobbar. Kvinnor ska kunna välja om de vill vara anonyma eller inte, och välja om de vill video- eller/och textchatta. Det kommer att kosta mycket pengar att utveckla en digital kvinnojour som är trygg och säker. Så vi ska söka medel. Vi försöker starta en jour så fort vi kan. Tanken är att vi, att börja med, har en jour på dagtid. Då kan kvinnor få stöd av professionella. På sikt vill vi kunna utöka verksamheten till kvällstid, då kan kvinnor komma i kontakt med kvinnor som ställer upp ideellt som stödperson.

Något du skulle vilja tillägga?
– Vi behöver allt stöd och pengar vi kan få för att få ett slut på mäns våld mot kvinnor och att kvinnor ska få det stöd de behöver på teckenspråk! Det är enbart kvinnor som kan bli medlemmar i föreningen men som stödmedlem är alla välkomna. Mer information om medlemskapet kommer att ges så snart som möjligt.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se


Läs mer om Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk på deras Facebook-sida och deras webbplats. Målgruppen är döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor och icke-binära från 15 år och uppåt.

*med vi menas de personer som på olika sätt varit engagerade i #byss-uppropet och suttit i interimsstyrelsen för Nationellt center för jour och stöd på teckenspråk (nu heter det Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk)

*det som har funnits tidigare är en teckenspråkig kvinnojour som bedrevs helt ideellt i Malmö via bland annat Felicia Ferreira samt en teckenspråkig kvinnojour som bedrevs i samarbete mellan Stockholms dövas kvinnoförening och ROKS.

*BYSS är ett teckenspråkspåverkat ord som på svenska betyder strunta i, inte bry sig om. Därför heter uppropet #slådövörattill på svenska och #byss på svenskt teckenspråk.

Uppdaterad: 2021-03-02

Publicerad: 2019-11-13