2013-06-15

Här är SDRs nya förbundsstyrelse

Hanna Sejlitz första kvinna på förbundsordförandeposten.

Kongressen valde Hanna Sejlitz till ny förbundsordförande för Sveriges Dövas Riksförbund över mandatperioden 2013-2017, efter att motkandidaten Ragnar Veer ansågs icke valbar av kongressen.

Hon blir därmed den första kvinnliga ordföranden i SDR.

Vice ordförande valdes Henrik Sundqvist.

Som ledamöter valdes följande:
Göran Alfredsson
Tord Rådahl
Tomas Hellström
Mattias Dahlgren-Hellöre
Lena Johansmide
Lolo Danielsson
Patrik Nordell

Intervju med nya ordföranden Hanna Sejlitz kan du läsa här.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2013-06-15