2012-09-28

Ny film om tvåspråkiga barn

Informationsfilmen ”Jag ser vad mitt barn säger” hade premiär på Dövas dag den 14 september. Den handlar om tvåspråkighet – talad svenska och teckenspråk – och dess betydelse för döva och hörselskadade barn. Den främsta målgruppen är föräldrar till döva och hörselskadade barn och ungdomar. Filmens avsändare är Stockholms Dövas Förening och Stockholms Dövas Ungdomsråd, med stöd av Sveriges Dövas Riksförbund. Produktionsbolaget Dramaski har gjort filmen. Filmen finns på sajten barnhorsel.se.

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2012-09-28