2012-05-14

Nu har Wiki en sida om döva

FOTO: NICLAS MARTINSSON

Södertörns folkhögskolas tolkelever har på Teckenspråkets dag lanserat en Wikipedia-sida om döva.

Att vara döv är som bekant mycket mer än att inte kunna höra. Det har Södertörns folkhögskolas tolkelever velat ta fasta på. Därför har de öppnat en Wikipedia-sida om döva. 

Elin Nyström, Klara Svensson och Ylva Bärgaskörd går andra året på teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen vid Södertörns folkhögskola i Stockholm. Tillsammans med sina 13 klasskamrater har de pratat om att det finns en stor okunskap om döva och teckenspråk.
– Vi diskuterade hur vi kunde nå allmänheten, säger Ylva Bärgaskörd.

Därför bestämde de sig för att skapa en Wikipedia -sida om döva. Det var ett arbete som tog drygt två månader. En sida om den mediciniska beteckningen, dövhet, fanns redan. Tolkeleverna hade velat förklara att vara döv innebär inte bara avsaknad av hörsel utan handlar också om en språklig och kulturell idenitifikation. På sidan om döva finns bland annat kapitel om kultur på teckenspråk, barn till döva föräldrar (CODA) och audism. Eleverna fick själva välja vilka områden de ville fördjupa sig i. Elin Nyström är till exempel kultur- och teaterintresserad. Därför har hon naturligtvis skrivit om Dövfilmfestivalen, skådespelarprogrammet på teckenspråk vid Stockholms dramatiska högskola, och Tyst teater med mera.

Tolkeleverna vill att sidan också ska finnas på teckenspråk. Ett alternativ kan vara att wiki-sidan länkar till Youtube.
– Det är bättre om döva översätter sidan. Teckenspråk är inte vårt första språk, säger Klara Svensson.
Elin Nyström tillägger:
– Den som vill översätta sidan är välkommen att kontakta oss.
Ylva Bärgaskörd tycker att det är roligare om det är döva som berättar om sig själva på Wikipedia.

När man googlar på “döva” är det Wikipedia-sidan om dövhet som kommer överst. Förhoppningen är att sidan om döva kommer före sidan om dövhet. Det tar ju lite tid för Google att ta in information från nyöppnade webbsidor. Tanken är att föräldrar som fått döva barn, hörande som just träffat någon döv, och kollegor till döva med flera ska kunna ha nytta av sidan om döva. Tolkeleverna har också uppdaterat sidorna om svenskt teckenspråk och om dövhet lite.
– Vi äger inte sidan om döva, säger Elin Nyström.
– Om någon ser att något saknas får denne gärna uppdatera sidan, säger Ylva Bärgaskörd.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2012-05-14