2020-12-11

Nu får Lydia tolk till förinspelade föreläsningar

DT rapporterade i november att Lydia Tebibel, lärarstudent vid Stockholms universitet (SU), var frustrerad över att hon inte kunde få tolk till förinspelade föreläsningar. Anledningen var att de redan var tillgängliggjorda genom undertext. Nu har SU ändrat sig och kan ordna med tolk till förinspelade föreläsningar om studenter efterfrågar det. Utdrag ur beslutet: ”När inspelade föreläsningar endast erbjuds med undertext kan döva studenter uppleva det som en ökad belastning genom att undervisningen till stora delar endast sker genom text”. Beslutet gäller så länge pandemin består eller tills annat meddelas.
Lydia Tebibel är väldigt glad över beslutet inte bara för sin egen skull utan också för andra studenters, även om det kom väldigt sent. Problemen började redan för henne vid månadsskiftet augusti/september och för andra döva SU-studenter i våras enligt henne. “Men det är bättre sent än aldrig”, säger hon som dock är kritisk till att det är en tillfällig åtgärd. Studenter ska kunna få tolk till alla undervisningstillfällen, både på plats och distans, även när coronakrisen ebbat ut. Hon vill rikta ett särskilt tack till Teckenspråkets röst som hjälpt till i kontakterna med universitetet för att få beslutet ändrat, och till SDR som visat stöd för hennes fall.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-03-01

Publicerad: 2020-12-11