2013-02-10

Nej till dövflaggan

Ljummet intresse bland WFDs medlemländer.

Sverige lade ett förslag på en egen dövflagga till Världskongressen i Durban 2011. Tanken var att intäkterna skulle gå till World Federation of the Deaf, WFD så att de kan få resurser för att jobba för världens döva. Men två år efter kongressen har WFDs styrelse beslutat att inte anta flaggan efter ljummet intresse från länderna.

Det började med en motion av Stockholms dövas förening på Sveriges Dövas Riksförbunds kongress i Leksand 2009 där förbundet fick i uppdrag att visa upp den och lyfta flaggfrågan på världskongressen i Durban 2011, där delegaterna Ragnar Veer och Britt Karmgård visade upp den. Reaktionerna blev blandade, men de positiva reaktionerna verkade väga över de negativa. Flaggan har blå och turkos färg och en vit rand. De blå och turkosa färgerna finns i fem olika nyanser. Ragnar Veer berättade vad de stod för:
– För världens fem olika kontinenter. Blått är världsförbundets färg samtidigt som den står för vattnet och himlen. Och det turkosa är dövas färg. Vi har vävt samman allt i en flagga. Intäkterna för flaggan ska gå till WFD så att de kan få resurser för att jobba för världens döva.

Flaggan skulle bli helt klar vid WFDs nästa världskonferens 2013 i Australien, då världsförbundet skulle ta ställning till det slutförslag som fanns där då. Men efter en omröstningsrunda där endast 32 länder av WFD:s 132 ordinarie medlemsländer röstade (21 ja mot 11 nej), ansåg WFD-styrelsen att den majoriteten inte är tillräcklig för att anta flaggan på konferensen i (går av stapeln i 16-18 oktober i Sydney) och lägger ned processen om en ny dövflagga tills vidare.
– Jag är övertygad om att i de länder som säger nej till flaggan är frågan inte förankrad bland medlemmarna och att man inte förstått symboliken bakom flaggan, menar Sveriges Dövas Riksförbunds ordförande Ragnar Veer i en kommentar till DT.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2013-02-10