2011-11-11

Motioner om meritpoäng för teckenspråk från S och MP

Två socialdemokratiska riksdagsledamöter, Lennart Axelsson och Eva-Lena Jansson, har lämnat en motion om att gymnasiestudier i teckenspråk borde ge meritpoäng. De kommer båda från Örebro län. 

I motionen skriver de att teckenspråk är ett av de största språken i Örebro. Den staden, och Sverige i övrigt, behöver teckenspråkskunnig personal inom olika områden. Det är ju ett faktum att de flesta motioner avslås. På frågan om hur stor chansen är att de får som de vill, svarar Eva-Lena Jansson (S):
 – Svårt att säga. Förhoppningsvis förstår övriga partier att det här är en viktig motion som också ger en tydlig signal att teckenspråkiga är en stor tillgång i vårt samhälle och att dessa studier ska uppmuntras.  
 Motionen kommer att behandlas i januari. Om en majoritet i utbildningsutskottet röstar ja, leder det också till att riksdagen enligt henne säger ja. 
 – Partierna följer utskottslinjen vid omröstning, säger Eva-Lena Jansson.
 I utbildningsutskottet sitter åtta ledamöter från allianspartierna, och nio från oppositionspartierna varav en är sverigedemokrat. 

Även sex miljöpartister har lagt en motion om merit­poäng. I den finns fyra förslag på riksdagsbeslut, och ett av dem rör teckenspråk. De andra rör modersmålsstudier – MP menar att de elever som läser modersmål inte ska missgynnas i meritpoängsystemet.
 Per Olsson är politisk sekreterare för MP i riksdagen. Enligt honom är det med stor sannolikhet att motionen får bifall i riksdagskammaren om den får bifall i utskottet. Men det kan också bli så att bara ett eller några av de fyra förslagen i motionen går igenom. Per Olsson tar upp en motion om översyn av elevhälsan ur ett tillgänglighetsperspektiv som de lyckats få igenom förra året. 
 – Dessutom har vi som bekant en minoritetsregering så om något av regeringspartierna tycker att vår motion är bra, så finns det goda möjligheter! säger Per Olsson, som säger att man kan kontakta ledamöterna i utbildningsutskottet och föreslå dem att de stödjer motionen.

Uppdaterad: 2011-11-11

Publicerad: 2011-11-11