2023-06-27

Mona Riis om nytt projekt

Mona Riis, VD för Teckenbro. FOTO: Privat

Den 5 maj gick Teckenbro ut med att de tillsammans med sex andra medieorganisationer som leds av döva har beviljats omkring 1,3 miljoner euro från Europeiska unionen för projektet Deaf Journalism Europe.

I projektet finns Nederländerna, Belgien- Flandern, Frankrike, Slovakien, Tyskland, Italien och Sverige representerade genom sina respektive mediaorganisationer. Men vad handlar projektet om egentligen och hur kan det komma att påverka dövsamhället? DT har fått en pratstund med Mona Riis, VD på Teckenbro.

Vad handlar projektet om?
– Det är ett projekt som syftar till att lyfta journalistiska metoder, format och tillvägagångssätt på dövas egna villkor. Vi följer ofta hur hörande gör, hur de rapporterar och berättar kring olika saker. Ofta utgår vi först från nyheter på hörandes villkor och sedan återberättar vi på teckenspråk. Då blir det inte riktigt på våra villkor. Vi vill att det ska vara dövledda mediaorganisationer och företag som ska ta fram nyheter och rapportera kring dem med ett dövperspektiv. Vi har tänkt lite utifrån hur Daily Moth i USA gör. De har nyheter som är relevanta även i det hörande samhället, men också för dövsamhället. Om det händer något på dövområdet så är de snabba med att rapportera om det. Det kan vara sådant som försvinner bland alla andra nyheter annars i det hörande samhället, men som är viktigt för oss döva.

– Sedan är syftet också att få in fler döva inom journalistiken, till exempel genom att utbilda dem. Här i Sverige är vi ganska så i framkant vad gäller döv journalistik, till exempel har vi Nyhetstecken. Förr i tiden hade vi Stefan Zetterman i Dövtorget, han återberättade då nyheter som endast hade koppling till dövsamhället och det på svenskt teckenspråk. I dag finns inget likadant. Vi sju organisationer har mest aktivitet, kan man säga, inom media i våra respektive länder. Vi kände att vi måste lyfta detta. Så kortfattat är det dels att lyfta döv journalistik och bevaka händelser på dövområdet, dels att göra det på våra villkor.

Kommer varje land erbjuda information på sitt eget teckenspråk eller kommer ni ha en gemensam kanal?
– Här är det två olika saker som gäller. Vi har som mål att göra fem större fördjupande eller granskande reportage, då är det på internationell nivå och internationella tecken. Sedan är det 20 nyhetsreportagen kopplade till kanske sporthändelser eller kongresser och liknande som döv-Europa har koppling till. Då är det också på internationella tecken. Alla nyheter på internationella tecken kommer att hamna på en gemensam plattform.

– Sedan kommer det att finnas rapportering kring vardagliga händelser på alla teckenspråk som finns representerade i projektet, och därmed också svenskt teckenspråk. Alla nyheter som ska vara på svenskt teckenspråk ska hamna på en egen plattform, och detsamma gäller för de andra ländernas bevakning på deras egna teckenspråk.

Kommer ni att försöka få med fler länder på projektet?
– En del av projektet är också att ta fram seminarier, webinarier, konferenser och utbildningmaterial bland annat. Vad gäller den delen kommer vi att ha samverkan med andra länder som inte ingår i projektet redan. Vi kommer att dela upp det så att Sverige till exempel tar sig an de nordiska länderna, av naturliga skäl. Syftet med att ha ett EU-projekt är att involvera så många europeiska länder som möjligt. Vi vill inte att det ska vara en egen klubb för oss sju länder och unna oss framgång för oss själva, utan vi vill få med så många länder som möjligt på detta. Vad gäller information på nationell nivå så kommer det bara finnas på de sju representerade ländernas teckenspråk, men om något annat land skulle vilja vara med och bidra med nyheter på sitt eget teckenspråk så välkomnar vi det. Då kan vi ha ett möte, gå igenom hur vi ska göra men dessvärre inte hjälpa till med att finansiera det.

OLIVIA RENNER BALKSTAM
olivia.r.balkstam@dovastidning.se

Uppdaterad: 2023-09-11

Publicerad: 2023-06-27