2015-06-16

Minst tre demonstrationer har hållits

||

I morgon hålls en stor demonstration i Örebro. Den sägs komma att bli den största sedan 1998. Det var då den senaste stora demonstrationen av och med döva ägde rum. DT har letat i sitt tidningsarkiv och då funnit artiklar om minst tre stora kollektiva meningsyttringar i Sverige. 

 

DTW Demonstration 1976-3
1976 – “Kultur åt alla” 

Sveriges Dövas Riksförbund, De Blindas Förening* och Föreningen Sveriges Dövblinda* anordnade en gemensam demonstration i centrala Stockholm. De demonstraterade för handikapputredningens betänkande “Kultur åt alla”. Några av kraven var att alla svenska TV-program skulle textas, Riksteatern skulle få medel för en teckenspråksensemble (i dag Tyst Teater) och dövas och dövblindas behov av tolk i olika situationer skulle tillgodoses. Över 2 000 personer från hela Sverige deltog i demonstrationen. Till exempel kom det döva med tåg från Göteborg, Malmö och Örnsköldsvik.


DTW Demonstration 1981
1981 – “Sverige har råd!”

1981 döptes till Internationella handikappåret av FN. Målet var att anta en plan för människor med handikapp. HCK (nuv. Handikappförbunden) hade Handikappforum i Göteborg 9-10 maj. Då ordnades en jättelik manifestation med nära 10 000 personer. Det samlade budskapet var “Sverige har råd!” – syftet var att visa att Sverige minsann hade råd med en god välfärd även för handikappade. Nästan 500 döva deltog. Kraven på en bra dövskola dominerade i den döva gruppen. Till exempel sade döva nej till integrerad skolgång.


DTW Demonstration 1998
1998 – “Delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet”
Det året arrangerades Dövas dag på tre ställen: Härnösand, Stockholm och Ängelholm. I huvudstaden anordnade Stockholms Dövas Förening (SDF) en demonstration. Enligt polisen och SDF var det 800-1 000 personer som deltog. Temat på manifestationen var delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet. Deltagarna demonstrerade bland annat för lagstadgad rätt till tolk. Landstingen hade nu som i dag skyldighet att ordna med tolk. “Det är en enormt stor skillnad mellan lagstadgad rätt och skyldighet att tillhandahålla tolk”, sade Anders “Gum” Andersson från SDR.

2015 – Europas teckenspråkshuvudstad
En rad personer och representanter från intresseorganisationer som SDR väntas delta i demonstrationen i Örebro i morgon för att visa sitt missnöje med Örebros ambitioner att leva upp till titeln Europas teckenspråkshuvudstad. Ett exempel är flytten av Kattungens förskola. Förskolenämnden har beslutat att förskolan ska flytta trots stora protester från föräldrar och intresseorganisationer. Huvudarrangören är Dövas Förening i Örebro och demonstrationen pågår hela dagen, i samband med kommunfullmäktigemötet i Rådhuset. DT kommer att bevaka demonstrationen. Kolla dovastidning.se i morgon.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

* De Blindas Förening – nuvarande Synskadades Riksförbund
* Föreningen Sveriges Dövblinda – nuv. Förbundet Sveriges Dövblinda


DT har inte räknat med de “glada” demonstrationstågen, till exempel i samband med Teckenspråkets dag.

 

Uppdaterad: 2021-05-10

Publicerad: 2015-06-16