2015-05-07

Milton får till slut gå på Birgittaskolan

||

Efter ett och ett halvt års kamp.

Fredrik och Simone Lindvall ansökte om att deras hörselskadade son, Milton, skulle få börja på Birgittaskolan i Örebro. Men de fick nobben – anledningen var att sonen hörde för bra. Paret överklagade beslutet – Skolväsendets överklagandenämnd gick på deras linje.
– Milton blev jätteglad, berättar Simone Lindvall som tillsammans med maken kämpat i över ett och ett halvt år. 


Sexåriga Milton är hörselskadad och går på Kattungen, en teckenspråkig förskola i Örebro. Han har döva föräldrar och hörande syskon varav ett har en ensidig hörselnedsättning. På fritiden och i förskolan använder han både tal och teckenspråk. Eftersom teckenspråket är hans första språk och han hör allt sämre med åren ansökte hans föräldrar i slutet av 2013 om att han skulle få gå i Birgittaskolans förskoleklass. Skolan svarade i början av 2014 att Milton som då var fem år gammal var för ung för att börja sexårs.
– Men ett annat dövt barn som är en vecka äldre och gick på Kattungen samtidigt som Milton fick börja sexårs, säger Simone Lindvall som anade att någonting inte stämde.
Hon och maken Fredrik vände sig till Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) antagningsnämnd. I november 2014 lämnade de besked om att sonen hörde för bra för att börja på Birgittaskolan, en av SPSM:s fem regionala specialskolor för döva och hörselskadade. Han hade ett medelvärde på runt 40 DB (lätt-måttlig hörselskada).

Antagningsbeskedet bollades över av SPSM till Skolväsendets överklagandenämnd. Paret fick lämna ännu mer underlag till överklagandenämnden för att styrka att Milton verkligen behövde teckenspråk. De fick hjälp av Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), bekanta som är experter på skolfrågor och den psykiatriska mottagningen för döva i Örebro med flera. Själv ville Milton börja på Birgittaskolan. Han är fullt delaktig om han får använda teckenspråk. När han använder talad svenska hänger han inte alltid med. 
Skolväsendets överklagandenämnd meddelade i slutet av april att de gick emot SPSM. Motiveringen till beslutet är att SPSM skulle ha gjort en helhetsbedömning och tagit hänsyn till att Milton hade teckenspråk som förstaspråk och hade dövidentitet. Dessutom skriver nämnden att det bara är i specialskolan som Milton kan utveckla både svenska och teckenspråk på samma sätt då personalen behärskar dem båda, inte i grundskolan. Därmed får Milton, som nu är sex år gammal, börja på Birgittaskolan till hösten – han och föräldrarna jublar.
– Nu väntar vi och ser om han får börja sexårs eller första klass, säger Simone Lindvall som tycker att det ska vara elevens behov av teckenspråk som avgör om denna får gå i en specialskola eller inte, inte elevens hörselnedsättning.

Det finns ingenting i skollagen som säger hur bra eller dåligt en elev ska höra för att få plats i en specialskola. Istället gör SPSM en utredning av en elev innan den eventuellt antas. Utredningen innehåller en medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social bedömning. Enligt skollagen ska specialskolan ta emot elever som inte kan gå i grundskolan eller grundsärskolan.
SDR:s ordförande, Hanna Sejlitz, säger att hon tycker att det är fel formulering i skollagen där det står att specialskolan är för de elever som inte kan gå i grundskolan.
– Det är ett negativt synsätt. Istället för att titta på hörselkurvor ska man ta hänsyn till specialskolans unika möjligheter att erbjuda tvåspråkig undervisning för teckenspråkiga elever, säger hon som gläds åt att Milton efter en lång kamp får börja på Birgittaskolan.
– Det är tragiskt att familjen har fått behöva kämpa så länge, säger hon.
SDR har bistått familjen med tips om hur de skulle kunna gå vidare i sin kamp.

Simone, du och maken har slagits för att Milton ska få rätt att gå i en specialskola. Vad vill du säga till andra föräldrar som kämpar för att deras barn ska få rätt till den skolgång som passar dem bäst?
– Var envis och kämpa inte ensam utan ta hjälp av andra, till exempel en intresseorganisation som HRF eller SDR och en jurist. Var inte rädd för att fråga andra om råd och tips, säger Simone Lindvall.

Uppdaterad: 2021-01-28

Publicerad: 2015-05-07