2012-04-26

Meritpoäng för teckenspråk

I går röstade riksdagen för att teckenspråk ska jämställas med moderna språk och ges meritpoäng. Beslutet innebär en bakläxa för utbildningsminister Jan Björklund (FP), skriver Sveriges Dövas Riksförbund i ett pressmeddelande. Ministern har inte varit beredd att ändra de antagningsregler som har gällt sedan 2008 trots att de strider mot både språklagen och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Riksdagen gjorde i går ett tillkännagivande till regeringen. Nu är det alltså upp till regeringen att ändra antagningsreglerna till högskolan. 

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2012-04-26