2024-02-29

Medborgarkontor blir permanent

Medborgarkontoret ligger i Rådsved i södra Stockholm. Bilden föreställer Rågsveds centrum. FOTO: Shutterstock

I november 2022 skrev DT att Stockholms Dövas Förening gått ut med nyheten att Stockholms stad skulle införa ett teckenspråkigt medborgarkontor. Medborgarkontoret öppnade i april 2023 som ett pilotprojekt i Rågsved i Stockholm.

Den första tiden skulle man utvärdera huruvida behovet fanns. I december 2023 gick Stockholms stad via det teckenspråkiga medborgarkontoret ut med att verksamheten nu blir permanent från och med januari 2o24. I skrivande stund finns två tjänster utannonserade, en digital fixare och en samhällsvägledare. Under tiden som rekryteringsprocessen pågår håller man öppet genom en vikarierande samhällsvägledare.

REDAKTIONEN
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2024-02-29

Publicerad: 2024-02-29