2022-09-20

Med fokus på kvinnor i Rwanda

Pia Sederholm-Johnsson med deltagare i Rwanda. FOTO: PRIVAT

SDR 100 år Kvinnor och flickor med funktionsnedsättning är extra utsatta i Rwanda enligt rapporter. Många utsätts för sexuellt våld inom familjen eller släkten, men också ute på gatan, berättar Pia Johnsson-Sederholm som åkt till Rwanda för Malmö Dövas Förenings räkning.

Tillsammans med handikapporganisationen Troup of Handicap Persons Twuzuzanye, THT, från Rwanda och Rwanda National Association of Deaf Women, RNADW, har Malmö Dövas Förening just nu ett biståndsprojekt i Rwanda. Projektet skall pågå fram till våren 2023 och syftar till att stärka döva och hörselskadade samt andra funktionshindrade kvinnors livsvillkor.

Pia berättar att Rwanda i stort sett är ett säkert land att vistas i.
– Det som är kruxet är att flickor och kvinnor med funktionsnedsättningar är extra utsatta för sexuellt våld, men också att de sedan inte får något stöd från familjen eller samhället. Projektet syftar till att öka kunskapen hos dessa kvinnor, att de har rätt att säga nej och att man har rätt till stöd om man blir utsatt. Man vill också öka kunskapen om våld hos övriga samhället, till exempel till familjer och till män. Istället för att rikta ilskan mot kvinnorna som utsätts ska man rikta den mot männen som utsätter dem.

Projektet sprider kunskap och informerar genom besök till byar och teaterföreställningar. De som är med i föreställningarna är själva personer med funktionsnedsättningar. Man träffar också ledare i olika distrikt.

Projektet finansieras till stor del av MyRight. Malmös Dövas Förening fick frågan från SDR om de ville ta sig an detta projekt.
– Malmö Dövas Förening har tidigare haft samarbeten med och deltagit i projekt kopplat till Rwanda.

Det är än så länge inte klarlagt om MDF kan åka till Rwanda igen snart men viljan finns.
– Projektet har fått mig att omvärdera vad fattigdom är. Jag tänkte ofta förr att det handlar om att sakna pengar eller saker, men det är ju lika mycket att sakna ett språk eller få sina rättigheter tillgodosedda.

OLIVIA RENNER BALKSTAM
olivia.r.balkstam@dovastidning.se


LÄS OCH SE MER: Här finns alla artiklar och inslag om SDR:s 100-åriga historia som DT tidigare publicerat

Uppdaterad: 2022-09-20

Publicerad: 2022-09-20