DTW-2021 Marie Lindbäck medalj från Kungliga patriotiska sällskapet