2023-10-23

Maria Hermanson och Joakim Hagelin Adeby om den extrainsatta generalförsamlingen

T.v: Joakim Hagelin Adeby och Maria Hermanson efter generalförsamlingen på Jeju, Sydkorea, den 10 juli. T.h: Bild från när WFD livesände generalförsamlingen på Jeju.

Lördagen den 21 oktober genomfördes WFD:s extrainsatta generalförsamling digitalt för att på nytt avhandla frågan om nästa värdland. Detta eftersom fler än 10% av medlemsländerna begärt det, däribland Sverige. Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) har tidigare kritiserat hur röstningsprocessen gick till eftersom det fanns för lite tid över till att diskutera och ställa frågor. SDR deltog genom samma två delegater som vid generalförsamlingen på Jeju, Maria Hermanson och Joakim Hagelin Adeby. DT har fått en pratstund med dem direkt efter den extrainsatta generalförsamlingen. 

Vad blev beslutet? 
– Förenade Arabemiraten vann på nytt, säger Joakim Hagelin Adeby.
– Det är inte så märkligt att de vann eftersom Norge tog tillbaka sin kandidatur, tillägger Maria Hermanson.
– Imorse, när mötet började, meddelade Norge att styrelsen för det norska dövförbundet tagit tillbaka sin kandidatur till att bli nästa värdland. I och med det fanns det ju bara ett land kvar att rösta på, berättar Joakim Hagelin Adeby.
– Vi var 89 länder som deltog. 64 länder röstade för Förenade Arabemiraten. Vi och nio länder till röstade emot, säger Maria Hermanson. 15 länder avstod från att rösta. Inte alla gav Förenade Arabemiraten sitt stöd.
– Vi var fler idag än under generalförsamlingen i Sydkorea, flikar Joakim Hagelin Adeby in.

Att ni var fler idag, vad tror ni att det beror på? 
– Många länder har bidragit med pengar till WFD för att stötta de dövförbund i länder som inte har samma möjligheter till att delta, säger Maria Hermanson. Det var fler som inte hade råd att delta i Jeju men nu har man delat ut bidrag. Bidragen ger till exempel stöd för att kunna använda datorer och få tillgång till internetuppkoppling.

Kan det ha varit en fördel att den extrainsatta generalförsamlingen är kortare?
– Ja, man har försökt hitta en så bra tid som möjligt utifrån alla olika tidszoner. Nu blev det framför allt bra för oss i Europa, men det är natt i Australien och morgon i Sydamerika, säger Joakim Hagelin Adeby.

Vad är anledningen till att Norge tog tillbaka sin kandidatur?
Det har funnits en process sedan Jeju. Det norska dövförbundet har gått ut med ett öppet brev till WFD om processen från mars 2023 fram till att man skulle välja värdland i Sydkorea, och deras medlemstidning har skrivit en del om saken. Man har velat ha någon kommentar från WFD. Det hela har blivit rörigt, och påverkat relationen mellan det norska dövförbundet och WFD. Det hela har inte känts bra för Norge, och därför tog de tillbaka sin kandidatur, säger Joakim Hagelin Adeby.
– Vi förstår att det var rätt beslut för dem, samtidigt känns det förstås tråkigt, tillägger Maria Hermanson.

Hur känner ni kring beslutet som togs idag? 
– Det känns förstås tråkigt, men samtidigt var mötet bra på många sätt eftersom vi pratade om hur processen kring att välja värdland borde fungera och vad WFD ska tänka på framöver. Man ska vara noggrann med att tänket kring mänskliga rättigheter finns med. Och det ska finnas mer transparens för oss som röstar, berättar Maria Hermanson.
– Vi har också pratat om detta med att synen på mänskliga rättigheter skiljer sig åt i olika delar av världen. Det finns olika definitioner även om grunden finns där, tillägger Joakim Hagelin Adeby.
– Precis, länderna tolkar de mänskliga rättigheterna på olika sätt, instämmer Maria Hermanson.
– Nästa gång blir 2031, och WFD ville veta vad vi tycker att de ska tänka på till dess. Det blev en bra diskussion, så de kan fortsätta sitt arbete. Alla verkade överens om att alla medlemsländer ska ha möjlighet att kandidera, sedan måste man förstås leva upp till vissa kriterier.
– Bland annat det ekonomiska, platsmässiga och praktiska med mera, flikar Maria Hermanson in.

WFD tog tillbaka Förenade Arabemiraten som sitt huvudförslag till generalförsamlingen, och konstaterade senare genom sin ordförande Joseph Murray att det inte är acceptabelt att inte få föreläsa om till exempel HBTQIA+-frågor. Vad händer nu, kommer man att kunna föreläsa om HBTQIA+-frågor under världskongressen i Förenade Arabemiraten 2027? 
– Vi fick mycket tid att diskutera detta, säger båda två.
– Tidigare fick vi knappt någon tid att gå in på det, men nu fick vi den möjligheten. Det var många timmars diskussion, berättar Maria Hermanson.
– Svaret vi kan ge nu är att det är samma svar som under generalförsamlingen i Jeju. Förenade Arabemiraten menar att de endast följer landets lagar, det går inte att ändra på. De har sagt att alla är välkomna, men att föreläsa om HBTQIA+-frågor är inte möjligt, säger Joakim Hagelin Adeby.
– Sedan är det frågan om visum också, huruvida personer från Afrika också har möjlighet att delta. Svaret är att det ska vara möjligt så länge man registrerat sig och fått ett intyg. De ska också erbjuda 100 personer att få delta gratis, som ett sätt att stödja fattigare länder så de också får chansen att vara med, berättar Maria Hermanson.
– Detta gör man i samråd med WFD, tillägger Joakim Hagelin Adeby.

Är ni nöjda med hur röstningsprocessen gick till denna gången? 
– Digitala möten är alltid lite svårare, vi är inte hundra procent nöjda men det var bättre den här gången. Vi fick mer tid, säger Joakim Hagelin Adeby.
– Man skulle kunna tro att det skulle vara fler problem för alla länder att ansluta sig till Zoom men det flöt på förvånansvärt bra. Fantastiskt att kunna mötas på samma plats fast vi är i olika delar av världen, säger Maria Hermanson.

Vad händer nu? 
– WFD ska se över hur processen ska fungera framöver, och man ska vara mer transparenta har man sagt, berättar Maria Hermanson.
– Dessutom ska man nu överlåta till generalförsamlingen att äga frågan om vilket värdland som bör väljas, säger Joakim Hagelin Adeby. Som jag tolkar det ska WFD inte göra egna rekommendationer framöver. Det blev en historisk röstningsprocedur sist. Joseph Murray sa på slutet att nu har vi ett resultat, och nu ska vi försöka jobba för mänskliga rättigheter för alla. Det gäller även för HBTQIA+-personer och många fler grupper.

OLIVIA RENNER BALKSTAM
olivia.r.balkstam@dovastidning.se

Uppdaterad: 2023-10-23

Publicerad: 2023-10-23