2019-11-21

Marcus Jonsson årets P Schönström-stipendiat

||

Grattis till stipendiet! Hur känns det att du är årets P Schönström-stipendiat?
– Tack! Väldigt överraskad och jätteglad!

Nu studerar du till aktuarie på masternivå vid Stockholms universitet. Vad gör en aktuarie?
– Som aktuarie kan man kan ha väldigt många olika arbetsuppgifter. Till exempel bestämning av premie för olika försäkringsprodukter, fastställa hur mycket reserver som behövs för att ett försäkringsbolag inte ska anses vara insolvent, samt göra årsredovisningar.

Hur kommer det sig att du vill bli aktuarie?
– Från början läste jag kandidatprogrammet i matematik och ekonomi för att jag helt enkelt gillade båda områden. Men sedan upptäckte jag att matematisk statistik var ett så fascinerande ämne att jag ville specialisera mig i detta. Och under en föreläsning i sannolikhetsteori I fick jag höra ordet “simulering”, vilket i detta sammanhang innebar att man fick göra olika sannolikhetsberäkningar med hjälp av datorsimuleringar, och jag tyckte det var så häftigt. Dessutom var jag förtjust i ordet “risk”, vilket är ett brett begrepp som dyker upp överallt i samhället. Dessa två ord beskriver aktuarierollen fullkomligt och det var därför jag valde att läsa aktuarieprogrammet.

Hur trivs du på utbildningen? Hur fungerar det med teckenspråks- och/eller skrivtolkarna?
– Jättebra! Det bästa med utbildningen är att den är tvärvetenskaplig, det vill säga från juridik, nationalekonomi, till matematisk statistik och datorprogrammering. Man träffar också verksamma aktuarier under utbildningen vilket är en fantastisk möjlighet. Jag har alltid använt teckenspråkstolk under hela min utbildning och oftast har det gått jättebra, men i andra situationer kan det vara mindre bra speciellt om lärare talar med en kraftig brytning, och då brukar mina tolkar be läraren att upprepa vad den sa. Vidare har jag ett mycket nära samarbete med mina tolkar gällande olika teckenval, vilket är utmanande med tanke på att de flesta tecken inte finns med i teckenspråkslexikonet. Slutligen, jag har provat använda skrivtolk en gång men upplevt vissa svårigheter, speciellt om läraren pratar och pekar mycket på en tavla.

Vad tänker du göra med stipendiepengarna?
– Jag vet inte riktigt än men sparar dem nog till något äventyrligt.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se


På stiftelsens hemsida kan du se hela listan på stipendiater.

Uppdaterad: 2021-11-25

Publicerad: 2019-11-21